3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành

Tiết đoạn này sẽ hướng dẫn bạn qua tiến trình thiết lập phần cứng nào yêu cầu trước khi cài đặt Debian. Bình thường, tiến trình này gồm có việc kiểm tra, và có thể thay đổi, thiết lập phần vững cho hệ thống. “Phần vững” (firmware) là phần mềm lõi được dùng bởi phần cứng, đặc biệt trong tiến trình nạp và khởi động hệ điều hành (một khi mở điện). Bên dưới cũng diễn tả một số vấn đề phần cứng đã biết có tác động sự đáng tin cậy của Debian GNU/Linux trên máy tính của bạn.

3.6.1. Thiết lập BIOS

Để cài đặt Debian GNU/Linux trên máy kiểu S/390 hay zSeries, trước tiên bạn cần phải khởi động hạt nhân vào hệ thống. Cơ chế khởi động của nền tảng này là hơi khác, đặc biệt với hệ thống kiểu PC: không có sẵn sàng thiết bị đĩa mềm nào cả. Bạn sẽ cũng thấy biết một sự khác lớn thêm: bình thường (nếu không phải luôn luôn), bạn sẽ làm việc từ xa, dùng phần mềm phiên chạy khách, v.d. telnet hay trình duyệt Mạng. Các sự khác này do kiến trúc hệ thống đặc biệt: bàn điều khiển 3215/3270 dựa vào dòng, không phải vào ký tự.

Tên nền tảng này, Linux chạy sở hữu trên máy thô, trong cái gọi là LPAR (phân vùng hợp lý), hoặc trong máy ảo được cung cấp bởi hệ thống VM. Bạn có khả năng sử dụng băng khởi động trên mọi hệ thống kiểu đó; cũng có thể sử dụng vật chứa khởi động khác (có lẽ cũng ít sẵn sàng hơn). Chẳng hạn, bạn có thể sử dụng bộ đọc thẻ ảo của một máy ảo riêng, hoặc khởi động từ HMC (bàn giao tiếp quản lý phần cứng) của một LPAR nếu cả HMC lẫn tùy chọn này đều sẵn sàng.

Trước khi thật thực hiện tiến trình cài đặt, bạn cần phải theo vài bước thiết kế và chuẩn bị. Công ty IBM đã cung cấp tài liệu hướng dẫn về toàn bộ tiến trình này, v.d. phương pháp chuẩn bị vật chứa cài đặt và khởi động từ nó. Không cần (và không thể) nhân đôi thông tin đó vào đây. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi sẽ diễn tả kiểu dữ liệu đặc trưng cho Debian nào cần thiết, và có thể tìm nó ở đâu. Dựa vào cả hai nguồn thông tin này, bạn cần phải chuẩn bị máy và vật chứa cài đặt, để có khả năng thực hiện việc khởi động từ nó. Khi bạn xem thông điệp chào mừng trong buổi hợp của ứng dụng khách, hãy trở về tài liệu này để theo những bước cài đặt đặc trưng cho Debian.

3.6.2. Sự cài đặt kiểu sở hữu và LPAR

Xem chương 5 của Quyển Đỏ Linux for S/390 và chương 3.2 của Quyển Đỏ Linux for IBM eServer zSeries and S/390: distributions để tìm thông tin về cách thiết lập LPAR dành cho Linux.

3.6.3. Cài đặt như là khách VM

Xem chương 6 của Quyển Đỏ Linux for S/390 và chương 3.1 của Quyển Đỏ Linux for IBM eServer zSeries and S/390: distributions để tìm thông tin về cách thiết lập một ứng dụng khách VM để chạy Linux.

Bạn cần phải sao chép sang đĩa CMS tất cả các tập tin nằm trong thư mục con generic. Quan trọng là bạn truyền tập tin kernel.debianinitrd.debian trong chế độ nhị phân (binary mode) với chiều dài mục ghi cố định là 80 ký tự. parmfile.debian có thể theo định dạng hoặc ASCII hoặc EBCDIC. Ảnh có sẵn một văn lệnh mẫu debian.exec sẽ xử lý các tập tin theo thứ tự đúng.

3.6.4. Thiết lập máy phục vụ cài đặt

Nếu bạn không có sự kết nối đến Mạng (hoặc trực tiếp hoặc qua máy phục vụ ủy nhiệm Mạng), bạn cần phải tạo một máy phục vụ cài đặt cục bộ có thể được truy cập từ S/390 của bạn. Máy phục vụ này giữ các gói bạn muốn cài đặt, và phải cung cấp chúng bằng giao thức NFS, HTTP hay FTP.

Máy phục vụ cài đặt cần phải sao chép cấu trúc thư mục chính xác từ máy nhân bản Debian GNU/Linux nào, nhưng cần thiết chỉ những tập tin S390 và những tập tin không phụ thuộc vào kiến trúc. Bạn cũng có khả năng sao chép nội dung của các đĩa CD cài đặt vào cây thư mục như vậy.