Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức
4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian
4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu
4.3. Tạo băng IPL
4.4. Cài đặt tự động
4.4.1. Tự động cài đặt dùng trình cài đặt Debian