4.3. IPL-nauhan luominen

Jos käynnistäminen (IPL) rompulta ei ole mahdollista eikä VM ole käytössä, on ensin luotava IPL-nauha. Ohjeet tähän löytyvät luvusta 3.4.3 Redbookista Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions. Tiedostot jotka on (tässä järjestyksessä) kirjoitettava nauhalle ovat: kernel.debian, parmfile.debian ja initrd.debian. Tiedostot voi noutaa alihakemistosta tape, katso kohdasta Kohta 4.2.1, ”Mistä asennusotokset löytyvät?”.