4.3. Skapa ett IPL-band

Om du inte kan starta upp (IPL) från cd-rom och du inte använder VM behöver du skapa ett IPL-band först. Det här beskrivs i avsnittet 3.4.3 i en "redbook" kallad Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions. Filerna du behöver skriva till bandet är (i den här ordningen): kernel.debian, parmfile.debian och initrd.debian. Filerna kan hämtas från underkatalogen tape, se Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar”.