3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

If you already have an operating system on your system and want to stick Debian on the same disk, you will need to repartition the disk. Debian requires its own hard disk partitions. It cannot be installed on Windows or MacOS partitions. It may be able to share some partitions with other Unix systems, but that's not covered here. At the very least you will need a dedicated partition for the Debian root.

You can find information about your current partition setup by using a partitioning tool for your current operating system. Partitioning tools always provide a way to show existing partitions without making changes.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Om din dator har mer än en hårddisk kanske du vill avdela en av dem helt till Debian. Om så är fallet behöver du inte partitionera den disken före uppstarten av installationssystemet; installationsprogrammets inbyggda partitioneringsprogram är utmärkt för den uppgiften.

Om din dator endast har en hårddisk, och du vill ersätta hela det redan installerade operativsystemet med Debian GNU/Linux, kan du också vänta med att partitionera den som en del av installationsprocessen (Avsnitt 6.3.3, ”Partitionering och val av monteringspunkter”), efter att du har startat upp installationssystemet. Dock fungerar endast det här om du planerar att starta upp installationssystemet från band, cd-rom eller filer på en ansluten maskin. Tänk på att om du startar upp från filer placerade på hårddisken, och sedan partitionerar samma hårddisk i installationssystemet, och därigenom raderar uppstartsfilerna, är det bara att hoppas att installationen lyckas första gången. Åtminstone i det här fallet bör du ha något alternativt sätt att återuppliva din dator såsom det ursprungliga systemets installationsband eller cd-skivor.

Om din maskin redan har ett flertal partitioner, och tillräckligt utrymme kan erbjudas genom att ta bort och ersätta en eller flera av dem, kan du även då vänta och använda partitioneringsprogrammet i Debian Installer. Du bör fortfarande läsa genom materialet nedan, på grund av att det kan finnas speciella omständigheter såsom ordningen på befintliga partitioner inom partitionskartan, som ändå tvingar dig att partitionera före en installation.

Om inget av ovanstående gäller för dig, behöver du partitionera din hårddisk innan du startar upp installationen för att skapa partitionerbart utrymme för Debian. Om några av partitionerna kommer att ägas av andra operativsystem, bör du skapa de partitionerna med partitionsprogrammen för det operativsystemet. Vi rekommenderar att du inte försöker skapa partitioner för Debian GNU/Linux med verktyg från ett annat operativsystem. Du bör istället bara skapa de partitioner för det ursprungliga operativsystemet som du vill bibehålla.

Om du ska att installera fler än ett operativsystem på samma maskin, bör du installera alla andra system innan du börjar med Debian-installationen. Windows och andra installationer kan förstöra möjligheten att starta Debian, eller föreslå dig att formatera om icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

Om du för närvarande har en hårddisk med en partition (en vanlig inställning för skrivbordsdatorer) och du vill få möjlighet att starta upp både det ursprungliga operativsystemet och Debian, behöver du göra följande:

  1. Säkerhetskopiera allt på datorn.

  2. Starta upp från det ursprungliga operativsystemets installationsmedia såsom cd-rom eller band.

  3. Använd de ursprungliga partitioneringsverktygen för att skapa ursprungliga systempartition(er). Lämna antingen kvar en tom partition eller frigör utrymme för Debian GNU/Linux.

  4. Installera det ursprungliga operativsystemet på dess nya partition.

  5. Starta upp det ursprungliga systemet igen för att kontrollera att allting är OK och hämta ner uppstartsfilerna för Debian Installer.

  6. Starta upp Debian Installer för att fortsätta installera Debian.

3.5.1. Partitionering från SunOS

Det är fullt möjligt att partitionera från SunOS; faktum är att om du tänker köra både SunOS och Debian på samma maskin, är det rekommenderat att du partitionerar med SunOS innan Debian installeras. Linux-kärnan förestår Suns disketiketter, så det är inga problem där. SILO har stöd för att starta upp Linux och SunOS från partitioner av typen EXT2 (Linux), UFS (SunOS), romfs och iso9660 (CDROM).

3.5.2. Partitionering från Linux eller annat OS

Oavsett vilket system du använder för att partitionera, se till att du skapar en ”Sun disk label” på din uppstartsdisk. Det är det enda sortens partitionsplan som OpenBoot PROM förstår, och det är det enda plan från vilket du kan starta upp. I fdisk, används tangenten s för att skapa Sun-disketiketter. Du behöver bara göra det på diskar som inte redan har en Sun-disketikett. Om du använder en disk som tidigare var formaterad med en PC (eller annan arkitektur) måste du skapa en ny disketikett, eller så kommer problem antagligen att inträffa med diskens geometri.

Du kommer antagligen att använda SILO som din starthanterare (det lilla programmet som kör operativsystemets kärna). SILO har vissa krav för partitionsstorlekar och plats; se Appendix C, Partitionera för Debian.