3.6. Configuració del maquinari i del sistema operatiu prèvia a la instal·lació

Aquesta secció explica el procés de configuració prèvia a la instal·lació del maquinari, si s'escau, que cal fer abans d'instal·lar Debian. Normalment es tracta de fer comprovacions dels ajusts del microprogramari del sistema, i de vegades de canviar-los. El “microprogramari” és el programari bàsic emprat pel maquinari; és absolutament necessari durant el procés d'arrencada (després d'engegar l'ordinador). Els problemes de maquinari coneguts que afecten la fiabilitat de Debian GNU/Linux en el vostre sistema també s'indiquen.

3.6.1. Invocació d'OpenBoot

OpenBoot ens ofereix les funcions bàsiques necessàries per arrencar l'arquitectura SPARC. És bastant similar en quan a funció a la BIOS a l'arquitectura x86, tot i que més polit. Les PROM d'arrencada de Sun tenen un interpret incorporat de «forth» el qual permet fer força coses amb la màquina, com ara diagnòstics i guions simples.

Per arribar a l'indicador d'arrencada necessiteu mantenir premuda la tecla Stop (en teclats antics de tipus 4, useu la tecla L1, si teniu un adaptador de teclat de PC, useu la tecla Break) i premeu la tecla A. La PROM d'arrencada us donarà un indicador, o ok o >. És preferible tenir l'indicador ok. Si teniu l'indicador antic, premeu la tecla n per obtenir l'indicador actual.

Si esteu usant una consola sèrie, envieu una interrupció a la màquina. Amb Minicom, useu Ctrl-A F, amb cu, premeu Enter, després premeu %~break. Consulteu la documentació del vostre emulador de terminal si esteu usant un programa diferent.

3.6.2. Selecció del dispositiu d'arrencada

Podeu usar OpenBoot per arrencar des d'un dispositiu específic, i també per canviar el dispositiu d'arrencada predeterminat. Tot i això, necessiteu saber alguns detalls sobre com OpenBoot anomena als dispositius; és prou diferent de com ho fa Linux, descrit a Secció C.4, “Noms dels dispositius a Linux”. L'ordre pot variar una mica, depenent de quina versió d'OpenBoot tingueu. Podeu trobar més informació sobre OpenBoot a Guia de referència de Sun OpenBoot.

Amb les noves versions, podeu usar dispositius OpenBoot com “floppy”, “cdrom”, “net”, “disk” o “disk2”. Aquests tenen significat obvi; el dispositiu “net” és per arrencar usant la xarxa. Addicionalment, el nom del dispositiu por especificar una determinada partició d'un disc, com “disk2:a” per arrencar disk2, primera partició. Tots els noms de dispositiu OpenBoot tenen la forma:

nom-del-controlador@
adreça-d'unitat:
arguments-del-dispositiu

A antigues revisions d'OpenBoot, la nomenclatura de dispositius és una mica diferent: el dispositiu «floppy» s'anomena “/fd”, i els dispositius de disc SCSI tenen la forma “sd(controlador, id-de-disc-objectiu, lun-de-disc)”. L'ordre show-devs en les revisions més noves d'OpenBoot és útil per veure els dispositius configurats actualment. Per informació completa, sigui quina sigui la vostra revisió, vegeu la Guia de Referència de Sun OpenBoot.

Per arrencar des d'un dispositiu específic, useu l'ordre boot dispositiu. Podeu definir-ho com a opció predeterminada usant l'ordre setenv. De totes maneres, el nom de la variable a canviar varia entre revisions d'OpenBoot. A OpenBoot 1.x, useu l'ordre setenv boot-from dispositiu. En revisions posteriors d'OpenBoot, useu l'ordre setenv boot-device dispositiu. Tingueu en compte que això també és configurable usant l'ordre eeprom a Solaris, o modificant els fitxers apropiats a /proc/openprom/options/, per exemple sota Linux:

# echo disk1:1 > /proc/openprom/options/boot-device

i sota Solaris:

eeprom boot-device=disk1:1