Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på SPARC
5.1.1. Uppstart via TFTP
5.1.2. Uppstart från en cd-rom
5.1.3. IDPROM-meddelanden
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Brädenheter
5.2.2. Tema med hög kontrast
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Parametrar för Debian Installer
5.3.2. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.3. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.4. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Tillförlitlighet för cd-rom
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Vanliga installationsproblem på SPARC
5.4.4. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.5. Rapportering av installationsproblem
5.4.6. Skicka installationsrapporter