Poznámky k vydaniu Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze), SPARC

Dokumentačný projekt Debianu

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Text licencie tiež môžete nájsť na http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html a v súbore /usr/share/common-licenses/GPL-2 v Debiane.

4. február 2011


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian GNU/Linux 6.0
2.1. Čo je nové v distribúcii?
2.1.1. Disky CD, DVD a BD
2.1.2. Firmware sa presunul do sekcie non-free
2.1.3. Správa balíkov
2.1.4. Zavádzanie systému založené na závislostiach
2.1.5. Zjednotené nastavenie klávesnice
2.1.6. Nastavovanie grafického režimu v jadre (KMS)
2.1.7. Podpora LDAP
2.1.8. Sekcia stable-updates
2.1.9. backports.org/backports.debian.org
2.2. Vyčerpávajúca podpora výskumu neurologického zobrazovania
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z Debian 5.0 (lenny)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.1.6. Odstránenie konfliktných balíkov
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje a spätné porty
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdroja APT z CD-ROM alebo DVD
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia jadra a udev
4.4.6. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Linuxové jadro v squeeze nepobsahuje podporu cryptoloop
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Chyby počas behu aptitude alebo apt-get
4.5.4. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.5. Konflikty súborov
4.5.6. Zmeny v konfigurácii
4.5.7. Zmena relácie na konzolu
4.5.8. Špeciálna starostlivosť o niektoré balíky
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.6.2. Zmena poradia číslovania zariadení
4.6.3. Boot timing issues (waiting for root device)
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.8. Zavrhované komponenty
4.9. Zastaralé balíky
4.9.1. Fiktívne balíky
5. Problémy vyskytujúce sa v squeeze
5.1. Potenciálne problémy
5.1.1. Migrácia ovládačov disku zo subsystému IDE na PATA
5.1.2. Zmena formátu metadát mdadm vyžaduje novú verziu zavádzača Grub
5.1.3. Pokazenie pam_userdb.so pri novších libdb
5.1.4. Potenciálne problémy s odklonením /bin/sh
5.1.5. Zmena v politike jadra ohľadne konfliktov zdrojov
5.1.6. Systém zamrzne pri štarte na určitých systémoch SPARC
5.2. Podpora LDAP
5.3. Služba sieve sa presúva na port, ktorý alokovala IANA
5.4. Bezpečnostný status webových prehliadačov
5.5. Pracovné prostredie KDE
5.5.1. Aktualizácia z KDE 3
5.5.2. Nové metabalíky KDE
5.6. Zmeny a podpora pracovného prostredia GNOME
5.6.1. GDM 2.20 a 2.30
5.6.2. Zariadenia a iné administratívne oprávnenia
5.6.3. Interakcia network-manager a ifupdown
5.7. Zmeny grafického zásobníka
5.7.1. Zastarané ovládače Xorg
5.7.2. Nastavenie režimu jadrom (KMS)
5.7.3. Hotplug vstupných zariadení
5.7.4. „Zhodenie“ X servera
5.8. Zmena webovej cesty Munin
5.9. Inštrukcie na aktualizáciu Shorewall
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém lenny pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém lenny
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Aktualizácia starých locales na UTF-8
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník