D.4. Jak nainstalovat Debian GNU/Linux přes paralelní port (PLIP)

Tato část vysvětluje instalaci Debianu na počítači bez ethernetové karty, ale na kterém funguje paralelní port, přes který je připojen druhý počítač (brána) pomocí nullmodemového kabelu. Počítač sloužící jako brána by měl být připojen do sítě, která obsahuje zrcadlo Debianu (např. Internet).

In the example in this appendix we will set up a PLIP connection using a gateway connected to the Internet over a dial-up connection (ppp0). We will use IP addresses 192.168.0.1 and 192.168.0.2 for the PLIP interfaces on the target system and the source system respectively (these addresses should be unused within your network address space).

PLIP připojení, které během instalace vytvoříme, bude dostupné i po restartu do nainstalovaného systému (viz 7 – „Zavedení vašeho nového systému).

Před začátkem instalace byste měli zkontrolovat nastavení BIOSu a poznamenat si přerušení (IRQ) a bázovou VV adresu (IO base address) paralelních portů na obou spojovaných systémech. Nejběžnější hodnoty jsou io=0x378 a irq=7.

D.4.1. Požadavky

 • Cílový počítač nahepc, na který budeme instalovat.

 • Instalační média, viz 2.4 – „Instalační média“.

 • Pomocný počítač earthsimulator připojený k Internetu, který bude sloužit jako brána.

 • Nullmodemový kabel DB-25. Podrobnosti o kabelu naleznete v PLIP-Install-HOWTO společně s návodem, jak si můžete tento kabel vyrobit vlastními silami.

D.4.2. Nastavení stroje earthsimulator

Následujíc skript ukazuje možné nastavení earthsimulatoru jako brány do Internetu pomocí ppp0.

#!/bin/sh

# Odstraníme z jádra následující moduly, abychom se vyhnuli
# konfliktům a abychom je mohli nastavit ručně.
modprobe -r lp parport_pc
modprobe parport_pc io=0x378 irq=7
modprobe plip

# Nastavení rozhraní plip (zde je to plip0, viz dmesg | grep plip)
ifconfig plip0 192.168.0.2 pointopoint 192.168.0.1 netmask 255.255.255.255 up

# Nastavení brány
modprobe iptable_nat
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -j MASQUERADE
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

D.4.3. Instalace na nahepc

Boot the installation media. The installation needs to be run in expert mode; enter expert at the boot prompt. If you need to set parameters for kernel modules, you also need to do this at the boot prompt. For example, to boot the installer and set values for the io and irq options for the parport_pc module, enter the following at the boot prompt:

expert parport_pc.io=0x378 parport_pc.irq=7

Below are the answers that should be given during various stages of the installation.

 1. Load installer components from installation media

  Ze seznamu vyberte možnost plip-modules; tím se instalačnímu systému zpřístupní ovladače pro PLIP.

 2. Rozpoznat síťový hardware

  • Pokud nahepc obsahuje síťové karty, zobrazí se seznam modulů pro všechny rozpoznané karty. Trváte-li na použití PLIP, musíte všechny vybrané moduly odznačit. Samozřejmě že pokud nejsou rozpoznány žádné karty, seznam se nezobrazí.

  • Protože nebyly nalezeny/vybrány žádné síťové karty, instalační systém vás požádá o výběr vhodného modulu s ovladačem. Vyberte modul plip.

 3. Nastavit síť

  • Automaticky nastavit síť přes DHCP: Ne

  • IP adresa: 192.168.0.1

  • Point-to-point adresa: 192.168.0.2

  • Adresy jmenných serverů: můžete zadat stejnou hodnotu, jako máte na earthsimulatoru (viz soubor /etc/resolv.conf)