4.4. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

O εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας αρχεία εκκίνησης τοποθετημένα σε ένα υπάρχον τμήμα του σκληρού δίσκου και που ενεργοποιούνται είτε μέσα από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα είτε καλώντας έναν φορτωτή εκκίνησης (boot loader) κατευθείαν από το BIOS. Σε σύγχρονα συστήματα UEFI, ο πυρήνας μπορεί να εκκινηθεί απευθείας απο την κατάτμηση UEFI χωρίς την ανάγκη ενός φορτωτή εκκίνησης.

Μια πλήρης,«καθαρά δικτυακή» εγκατάσταση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Κάτι τέτοιο παρακάμπτει όλες τις δυσκολίες των αφαιρέσιμων μέσων, όπως την εύρεση και εγγραφή εικόνων CD/DVD.

4.4.1. Εκκίνηση του εγκαταστάτη στον σκληρό δίσκο από Linux με χρήση του GRUB

Η ενότητα αυτή εξηγεί πώς να προσθέσετε ή ακόμα και να αντικαταστήσετε την υπάρχουσα εγκατάστασή σας του Linux χρησιμοποιώντας το GRUB.

Στη διάρκεια της εκκίνησης, το GRUB υποστηρίζει τη φόρτωση στην μνήμη όχι μόνο του πυρήνα αλλά και μιας εικόνας δίσκου (disk image). Αυτός ο δίσκος RAM μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ριζικό σύστημα αρχείων από τον πυρήνα.

Αντιγράψτε τα ακόλουθα αρχεία από την αρχειοθήκη του Debian σε μια βολική τοποθεσία στον σκληρό σας δίσκο, για παράδειγμα στον κατάλογο /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (αρχείο πυρήνα)

  • initrd.gz (είδωλο δίσκου μνήμης)

Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τον σκληρό δίσκο μόνο για την εκκίνηση και στη συνέχεια να κατεβάσετε ο,τιδήποτε άλλο από το δίκτυο, θα πρέπει να κατεβάσετε το αρχείο netboot/debian-installer/amd64/initrd.gz και τον αντίστοιχο πυρήνα netboot/debian-installer/amd64/linux. Αυτό θα σας επιτρέψει να επαναδιαμερίσετε τον δίσκο από τον οποίο θα εκκινήσετε τον εγκαταστάτη, αν και θα πρέπει να κάνετε κάτι τέτοιο με προσοχή.

Εναλλακτικά, αν σκοπεύετε να διατηρήσετε αμετάβλητη μια υπάρχουσα κατάτμηση στον σκληρό δίσκο κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο hd-media/initrd.gz και τον πυρήνα του hd-media/vmlinuz, καθώς και να αντιγράψετε μια εικόνα εγκατάστασης στον σκληρό δίσκο (βεβαιωθείτε ότι το αρχείο έχει κατάληξη .iso). Ο εγκαταστάτης μπορεί τότε να εκκινηθεί από τον σκληρό δίσκο και να κάνει την εγκατάσταση από την εικόνα εγκατάστασης χωρίς την ανάγκη πρόσβασης στο δίκτυο.

Τέλος, για να ρυθμίσετε τον φορτωτή εκκίνησης προχωρήστε στην ενότητα Τμήμα 5.1.3, «Εκκίνηση από το Linux χρησιμοποιώντας το GRUB».