Κεφάλαιο 2. Απαιτήσεις Συστήματος

Πίνακας Περιεχομένων

2.1. Υποστηριζόμενο Υλικό
2.1.1. Υποστηριζόμενες Αρχιτεκτονικές
2.1.2. Τρεις διαφορετικές υλοποιήσεις ARM
2.1.3. Παραλλαγές στον σχεδιασμό των ARM CPU και πολυπλοκότητα υποστήριξης
2.1.4. Πλατφόρμες υποστηριζόμενες από το Debian/arm64
2.1.5. Πολλαπλοί Επεξεργαστές
2.1.6. Graphics Hardware Support
2.1.7. Υλικό Δικτυακής Σύνδεσης
2.1.8. Περιφερειακά και άλλο Υλικό
2.2. Συσκευές που απαιτούν firmware
2.3. Αγοράζοντας υλικό ειδικά για το GNU/Linux
2.3.1. Αποφύγετε κλειστό ή Proprietary υλικό
2.4. Μέσα Εγκατάστασης
2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM
2.4.2. USB stick μνήμης
2.4.3. Δίκτυο
2.4.4. Σκληρός Δίσκος
2.4.5. Σύστημα Un*x ή GNU
2.4.6. Υποστηριζόμενα συστήματα Αποθήκευσης
2.5. Απαιτήσεις Μνήμης και χώρου Δίσκου

Η ενότητα αυτή περιέχει πληροφορίες σχετικά με το υλικό που χρειάζεστε για να ξεκινήσετε με το Debian. Θα βρείτε επίσης συνδέσμους σε παραπέρα πληροφορίες για το υλικό που υποστηρίζεται από το GNU και το Linux.