4.3. Προετοιμασία Αρχείων για Εκκίνηση από ένα USB Stick μνήμης

Για την προετοιμασία του USB stick θα χρειαστείτε ένα σύστημα στο οποίο τρέχει ήδη το GNU/Linux και που υποστηρίζει USB. Με τα σημερινά συστήματα GNU/Linux το κλειδί USB θα πρέπει να αναγνωριστεί αυτόματα με την σύνδεσή του. Αν όχι, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το άρθρωμα usb-storage του πυρήνα είναι φορτωμένο. Όταν συνδέετε το κλειδί USB θα απεικονιστεί σε μια συσκευή με όνομα /dev/sdX, όπου το «X» είναι ένα γράμμα από το a-z. Μπορείτε να δείτε τη συσκευή στην οποία έχει απεικονιστεί το κλειδί USB τρέχοντας την εντολή dmesg μετά την σύνδεσή του. Για να γράψετε στο stick, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε την προστασία εγγραφής του.

[Προειδοποίηση] Προειδοποίηση

Οι διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα αυτή θα καταστρέψουν ο,τιδήποτε υπάρχει ήδη στη συσκευή. Βεβαιωθείτε απόλυτα ότι χρησιμοποιείτε το σωστό όνομα συσκευής για το κλειδί σας. Αν χρησιμοποιήσετε λάθος συσκευή το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απώλεια κάθε πληροφορίας σε έναν σκληρό δίσκο για παράδειγμα.

4.3.1. Προετοιμάζοντας ένα κλειδί μνήμης USB xρησιμοποιώντας μιας υβριδική εικόνα CD ή DVD

Debian CD and DVD images can now be written directly to a USB stick, which is a very easy way to make a bootable USB stick. Simply choose a CD or DVD image (such as the netinst, CD-1, DVD-1, or netboot) that will fit on your USB stick. See Τμήμα 4.1, «Επίσημα Σετ CD/DVD-ROM του Debian GNU/Linux» to get a CD or DVD image.

Εναλλακτικά, για πολύ μικρά κλειδιά μνήμης USB, με χωρητικότητα μόνο λίγων MB, μπορείτε να κατεβάσετε την εικόνα mini.iso από τον κατάλογοnetboot (στην τοποθεσία που αναφέρεται στην ενότητα Τμήμα 4.2.1, «Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης»).

The CD or DVD image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the CD or DVD image file can be written to a USB stick as follows, after having made sure that the stick is unmounted:

# cp debian.iso /dev/sdX
# sync

Information about how to do this on other operating systems can be found in the Debian CD FAQ.

[Σημαντικό] Σημαντικό

The image must be written to the whole-disk device and not a partition, e.g. /dev/sdb and not /dev/sdb1. Do not use tools like unetbootin which alter the image.

[Σημαντικό] Σημαντικό

Γράφοντας απλά την εικόνα CD ή DVD στο κλειδί USB με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να δουλέψει για τους περισσότερους χρήστες. Οι άλλες επιλογές που ακολουθούν είναι πιο πολύπλοκες, και απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους με εξειδικευμένες ανάγκες.

Η υβριδική εικόνα στο κλειδί μνήμης δεν καταλαμβάνει ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο οπότε αξίζει να σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο για να αποθηκεύσετε αρχεία firmware ή πακέτα ή οποιαδήποτε άλλα αρχεία της αρεσκείας σας. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν έχετε στη διάθεσή σας μόνο ένα κλειδί ή θέλετε απλά να έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μια μοναδική συσκευή.

Δημιουργήστε νια δεύτερη κατάτμηση FAT στο κλειδί μνήμης, προσαρτήστε την κατάτμηση και αντιγράψτε ή αποσυμπιέστε το αρχείο firmware σε αυτήν. Για παράδειγμα:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /path/to/firmware.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Πιθανόν να έχετε αντιγράψει το αρχείο mini.iso στο κλειδί μνήμης USB. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε μια δεύτερη κατάτμηση καθώς, πολύ βολικά, θα υπάρχει ήδη. Αφαιρώντας και ξανασυνδέοντας το κλειδί USB θα κάνει ορατές και τις δυο κατατμήσεις.

4.3.2. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι

Ένας εναλλακτικός τρόπος για να φτιάξετε το κλειδί μνήμης USB είναι να αντιγράψετε σε αυτό με το χέρι τα αρχεία του εγκαταστάτη καθώς και μια εικόνα CD. Σημειώστε ότι το κλειδί USB θα πρέπει να έχει μέγεθος τουλάχιστον 1 GB (μικρότερες διαμορφώσεις είναι δυνατές αν ακολουθήσετε τις οδηγίες στην ενότητα Τμήμα 4.3.3, «Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος»).

Υπάρχει ένα συγκεντρωτικό αρχείο hd-media/boot.img.gz που εμπεριέχει όλα τα αρχεία του εγκαταστάτη (μαζί με τον πυρήνα) .

Σημειώστε ότι αν και βολική, η μέθοδος αυτή έχει ένα σημαντικό μειονέκτημα: το λογικό μέθοδος της συσκευής θα περιοριστεί στο 1 GB ακόμα κι αν η χωρητικότητα του κλειδιού USB είναι μεγαλύτερη. Θα χρειαστεί να επαναδιαμερίσετε το κλειδί και να δημιουργήσετε καινούρια συστήματα αρχείων σ' αυτό για να επανακτήσετε την πλήρη χωρητικότητά του αν θελήσετε να το χρησιμοποιήσετε για κάποιο άλλο σκοπό.

Μετά από αυτό, προσαρτήστε το κλειδί μνήμης USB που τώρα θα έχει και αντιγράψτε σε αυτό μια εικόνα ISO του Debian (netinst ή ένα ολόκληρο CD). Αποπροσαρτήστε το κλειδί (umount /mnt) και έχετε τελειώσει.

4.3.3. Αντιγραφή αρχείων στο κλειδί USB με το χέρι — ο ευέλικτος τρόπος

If you like more flexibility or just want to know what's going on, you should use the following method to put the files on your stick. One advantage of using this method is that — if the capacity of your USB stick is large enough — you have the option of copying any ISO image, even a DVD image, to it.