Index

P

packages
apparmor, AppArmor aktivt som standard
apparmor-profiles-extra, AppArmor aktivt som standard
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Kontrollera inställningar för APT, Utrensning av borttagna paket
cryptsetup, Cryptsetup defaults to on-disk LUKS2 format
cups, Driverless printing with CUPS 2.2.10
cups-browsed, Driverless printing with CUPS 2.2.10
cups-filters, Driverless printing with CUPS 2.2.10
dblatex, Källor för det här dokumentet
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
debian-security-support, Begränsningar i säkerhetsstödet
dkim-milter-python, Utfasning av komponenter för buster
dkimpy-milter, Utfasning av komponenter för buster
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
ecryptfs-utils, Föråldrade paket
evince, AppArmor aktivt som standard
evolution, evolution-ews has been dropped, and email inboxes using Exchange, Office365 or Outlook server will be removed
evolution-ews, evolution-ews has been dropped, and email inboxes using Exchange, Office365 or Outlook server will be removed
fcitx, Some applications don't work in GNOME on Wayland
gnome-control-center, Accessing GNOME Settings app without mouse
gnome-disk-utility, gnome-disk-utility fails to change LUKS password causing permanent data loss
grub-efi-amd64-signed, UEFI Secure Boot
grub-efi-ia32-signed, UEFI Secure Boot
haveged, Daemons fail to start or system appears to hang during boot
how-can-i-help, Att bidra till Debian
icinga, Utfasning av komponenter för buster
icinga2, Utfasning av komponenter för buster
icinga2-classicui, Utfasning av komponenter för buster
icingaweb2, Utfasning av komponenter för buster
ifupdown, Migrating from legacy network interface names
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
ipsec-tools, Föråldrade paket
iptables, Network filtering based on nftables framework by default
keepass2, Föråldrade paket
libreswan, Föråldrade paket
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
locales, Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
locales-all, Existing PostgreSQL databases need to be reindexed
mailman, Utfasning av komponenter för buster
mailman3, Utfasning av komponenter för buster
mailman3-full, Utfasning av komponenter för buster
manpages-de, Substantially improved man pages for German speaking users
mcelog, Föråldrade paket
mutt, Substantially improved man pages for German speaking users, mutt and neomutt
neomutt, mutt and neomutt
phpmyadmin, Föråldrade paket
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
pyspf-milter, Utfasning av komponenter för buster
python-2.7, Utfasning av komponenter för buster
racoon, Föråldrade paket
rasdaemon, Föråldrade paket
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
revelation, Föråldrade paket
shim-signed, UEFI Secure Boot
spf-milter-python, Utfasning av komponenter för buster
sshd, sshd fails to authenticate
ssmtp, Föråldrade paket
synaptic, Kontrollera inställningar för APT, Some applications don't work in GNOME on Wayland
systemd, Substantially improved man pages for German speaking users, Daemons fail to start or system appears to hang during boot, Module configuration for bonding and dummy interfaces
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket, Migrating from legacy network interface names
unattended-upgrades, Unattended-upgrades for stable point releases
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
usrmerge, Merged /usr on fresh installs
util-linux, Substantially improved man pages for German speaking users
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xsltproc, Källor för det här dokumentet
ypbind, ypbind fails to start with -no-dbus
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?