4.2. Bestanden downloaden van Debian spiegelservers

Om de dichtstbijzijnde (en dus wellicht snelste) spiegelserver te vinden, kunt u de lijst met Debian spiegelservers raadplegen.

4.2.1. Waar u installatiebestanden kunt vinden

Op elke Debian spiegelserver zijn verschillende installatiebestanden te vinden in de map debian/dists/bullseye/main/installer-armel/current/images/ — het bestand MANIFEST vermeldt elk imagebestand en waarvoor het bedoeld is.

4.2.1.1. Installatiebestanden voor de Kurobox Pro

De Kurobox Pro heeft een kernel en een ramschijf nodig, die op een ext2-partitie staan op de schijf waarop u Debian wenst te installeren. Die images kunnen opgehaald worden van .../images/orion5x/network-console/buffalo/kuroboxpro .

4.2.1.2. Installatiebestanden voor de HP mv2120

Er wordt een firmware-image voor de HP mv2120 ter beschikking gesteld dat debian-installer, het installatiesysteem van Debian, automatisch zal opstarten. Dit image kan geïnstalleerd worden met uphpmvault op Linux en andere systemen en met het "HP Media Vault Firmware Recovery Utility" op Windows. Het firmware-image kan opgehaald worden van .../images/orion5x/network-console/hp/mv2120/netboot.img .

4.2.1.3. Installatiebestanden voor het QNAP Turbo Station

De installatiebestanden voor het QNAP Turbo Station bestaan uit een kernel en een ramschijf samen met een script om deze images in het flashgeheugen te schrijven. De installatiebestanden voor de modellen QNAP TS-11x/TS-12x, HS-210, TS-21x/TS-22x en TS-41x/TS-41x kunt u vinden op .../images/kirkwood/network-console/qnap/ .

4.2.1.4. Installatiebestanden voor Plug Computer en OpenRD

De installatiebestanden voor plug computers (SheevaPlug, GuruPlug, DreamPlug, enz.) en OpenRD-apparaten bestaan uit een kernel en initrd voor U-Boot. U kunt deze bestanden ophalen van .../images/kirkwood/netboot/marvell/ .

4.2.1.5. Installatiebestanden voor LaCie NAS'en

De installatiebestanden voor LaCie NAS'en (Network Space v2, Network Space Max v2, Internet Space v2, d2 Network v2, 2Big Network v2 en 5Big Network v2) bestaan uit een kernel en initrd voor U-Boot. U kunt deze bestanden ophalen van .../images/kirkwood/network-console/lacie/ .