4.2. Λήψη Αρχείων από τους Κατοπτριστές αρχείων του Debian

Για να βρείτε τον πλησιέστερο (και άρα πιθανόν τον γρηγορότερο) κατοπτριστή αρχείων δείτε το σύνδεσμο λίστα των κατοπτριστών αρχείων του Debian.

Όταν κατεβάζετε αρχεία από έναν καθρέφτη αρχείων του Debian χρησιμοποιώντας FTP, βεβαιωθείτε ότι κατεβάζετε τα αρχεία σε εκτελέσιμη (binary) κατάσταση και όχι σε αυτόματη ή κατάσταση κειμένου.

4.2.1. Πού να βρείτε Είδωλα της Εγκατάστασης

Τα είδωλα της εγκατάστασης βρίσκονται για κάθε κατοπτριστή αρχείων Debian στον κατάλογο debian/dists/stretch/main/installer-armhf/current/images/— το αρχείο MANIFEST καταγράφει κάθε είδωλο και τον ρόλο της.

4.2.1.1. Armhf Multiplatform Installation Files

The installation files for systems supported by the armhf multiplatform kernel (see Τμήμα 2.1.4, «Πλατφόρμα υποστηριζόμενες από το Debian/armhf») consist of a standard Linux kernel image, a standard Linux initial ramdisk image and a system-specific device-tree blob. The kernel and the initial ramdisk image for tftp-booting can be obtained from .../images/netboot/ and the device-tree blob can be obtained from .../images/device-tree/ . The tar archive for creating a bootable USB stick with the installer can be obtained from .../images/hd-media/ .

Εικόνες U-boot για διάφορες πλατφόρμες armhf είναι διαθέσιμες στο .../images/u-boot/ .