Kapitel 5. Starta upp installationssystemet

Innehållsförteckning

5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit hard-float ARMv7
5.1.1. Uppstartsavbildningsformat
5.1.2. Konsolkonfiguration
5.1.3. Uppstart från TFTP
5.1.4. Starta upp från USB-minne i U-Boot
5.1.5. Using pre-built SD-card images with the installer
5.2. Hjälpmedel
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Brädenheter
5.2.3. Tema med hög kontrast
5.2.4. Zoom
5.2.5. Expert install, rescue mode, automated install
5.2.6. Accessibility of the installed system
5.3. Uppstartsparametrar
5.3.1. Boot console
5.3.2. Parametrar för Debian Installer
5.3.3. Använding av uppstartsparametrar för att besvara frågor
5.3.4. Skicka parametrar till kärnmoduler
5.3.5. Svartlistning av kärnmoduler
5.4. Felsök installationsprocessen
5.4.1. Reliability of optical media
5.4.2. Uppstartskonfiguration
5.4.3. Tolkning av kärnans uppstartsmeddelanden
5.4.4. Rapportering av installationsproblem
5.4.5. Skicka installationsrapporter