A.2. Arrencada de l'instal·lador

L'equip de debian-cd construeix imatges dels CD que utilitzen el debian-installer a la pàgina de Debian CD. Si voleu trobar més informació d'on descarregar-se els CDs, mireu Secció 4.1, «Conjunt de CD-ROM oficials de Debian GNU/Linux».

Alguns mètodes d'instal·lació requereixen d'altres imatges a mes de les imatges dels CDs. A la Secció 4.2.1, «On trobar imatges d'instal·lació» s'explica com podeu trobar imatges a rèpliques de Debian

Les següents subseccions us donaran detalls de quines imatges necessiteu aconseguir per a cada mecanisme d'instal·lació.

A.2.1. CDROM

La imatge CD d'instal·lació per xarxa («netinst») és una imatge popular per a instal·lar buster amb debian-installer. Aquesta imatge s'han fet amb la intenció d'arrencar des del CD i instal·lar els paquets addicionals fent ús d'una xarxa, d'aquí el nom «netinst». En aquesta imatge estan inclosos els components necessaris per executar l'instal·lador i els paquets bàsics per a tenir el sistema mínim de buster. Si voleu, podeu aconseguir una imatge completa del CD a la qual no necessiteu la xarxa per instal·lar. Tan sols necessiteu el primer CD del conjunt de CDs.

Descarregueu la que preferiu i graveu-la a un CD. Per arrencar el CD, necessiteu canviar la configuració de la vostra BIOS, com s'explica a la Secció 3.6.1, «Accedir al menú de configuració de la BIOS».

A.2.2. Clau de memòria USB

També podeu instal·lar des d'una clau de memòria USB. Per exemple un clauer USB pot ser un mitjà d'instal·lació de Debian molt còmode per portar per tot arreu.

La manera més fàcil de preparar la vostra memòria USB és baixar les imatges de Debian en CD o DVD que voleu posar-hi i escriure-les directament en la memòria. Per suposat, les dades anteriors disponibles a la memòria es perdran. Això funciona degut a què les imatges en CD de Debian son imatges híbrides que poden arrencar des d'un dispositiu de CD o USB.

Hi ha formes més flexibles per preparar un llapis de memòria per fer ús del debian-installer, i també és possible que funcioni amb llapis de memòria mes petits. Per més detalls, podeu mirar Secció 4.3, «Preparació dels fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB».

Algunes BIOS poden arrencar directament des de dispositius USB, i d'altres no. Pot ser que hagueu de configurar la vostra BIOS perquè arrenque des del «USB legacy support (suport antic USB)». El menú de selecció de dispositius d'arrencada hauria de mostrar «disc extraïble» o de «USB-HDD» per fer que arrenque des del dispositiu USB. Podeu trobar ajudes i detalls a Secció 5.1.1, «Arrencada des d'un llapis USB».

A.2.3. Arrencada des de la xarxa

També és possible arrencar el debian-installer completament des de la xarxa. Hi ha diferents mètodes per arrencar per xarxa depenent de la vostra arquitectura i configuració d'arrencada de xarxa. Els fitxers que podeu trobar a netboot/ poden utilitzar-se per arrencar de la xarxa el debian-installer.

La manera més fàcil per configurar-ho és probablement l'arrencada amb PXE. Desempaqueteu amb el tar el fitxer netboot/pxeboot.tar.gz a /srv/tftp o a un altre lloc al vostre servidor tftp. Configureu el vostre servidor DHCP per que envie als clients el fitxer pxelinux.0, i amb una mica de sort tot anirà be. Si voleu instruccions més detallades, mireu Secció 4.5, «Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP».

A.2.4. Arrencada des del disc dur

Es possible arrencar l'instal·lador sense fer ús d'un dispositiu extraïble, tan sols tenint un disc dur, que pot contenir un sistema operatiu diferent. Descarregueu hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, i la imatge d'un CD de Debian al directori principal del vostre disc dur. Assegureu-vos de que la imatge del CD tengui el nom acabat amb .iso. Ara tan sols us queda arrencar el linux amb el «initrd». A la Secció 5.1.5, «Arrencada des de Linux utilitzant el LILO o el GRUB» s'explica com fer-ho.