A.2. Starta upp installationsprogrammet

Debian-cd-teamet ger ut färdiga cd-avbildningar med debian-installer på sidan Debian GNU/Linux på cd. För mer information om var man får tag på cd-skivor, se Avsnitt 4.1, ”Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets”.

Vissa installationsmetoder kräver andra avbildningar än cd-avbilder. Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsavbildningar” beskriver hur man hittar avbildningar på Debian-speglar.

Underavsnitten nedan ger detaljer om vilka avbildningar du bör hämta för varje tänkbar installation.

A.2.1. Cd-rom

The netinst CD image is a popular image which can be used to install stretch with the debian-installer. This image is intended to boot from CD and install additional packages over a network; hence the name 'netinst'. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal stretch system. If you'd rather, you can get a full size CD image which will not need the network to install. You only need the first CD of the set.

Hämta den typ du föredrar och bränn den till en cd-skiva. För att starta cd-skivan kanske du behöver att ändra din BIOS-konfiguration som förklaras i Avsnitt 3.6.1, ”Starta BIOS-inställningsmenyn”.

A.2.2. USB-minne

Det är också möjligt att installera från en flyttbar USB-lagringsenhet. Till exempel kan en USB-nyckelring vara ett händigt lagringsmedia att installera Debian från och som du kan ta med dig överallt.

Det enklaste sättet att förbereda ditt USB-minne är att hämta en Debian CD- eller DVD-avbildning som får plats på det och skriva CD-avbildningen direkt till minnet. Så klart kommer det här att förstöra allt som redan finns på minnet. Detta fungerar eftersom Debian CD-avbildningar är "isohybrid" som kan startas både från CD- och från USB-enheter.

Det finns andra, mer flexibla sätt att ställa in ett minne för användning av Debian-installer och det är möjligt att få det att fungera med mindre minnen. För detaljer, se Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”.

Vissa BIOS kan starta upp på USB-minnen direkt och vissa kan det inte. Du kanske behöver konfigurera ditt BIOS för att starta upp från en flyttbar enhet eller till och med en USB-ZIP för att få den att starta upp från USB-enheten. För hjälpfulla tips och detaljer, se Avsnitt 5.1.1, ”Uppstart från USB-minne”.

A.2.3. Uppstart från nätverk

Det är också möjligt att starta upp debian-installer helt från nätverket. De olika metoderna att nätstarta beror på din arkitektur och nätstartskonfiguration. Filerna i netboot/ kan användas för att nätstarta debian-installer.

Det enklaste sättet att konfigurera är antagligen nätstart via PXE. Packa upp filen netboot/pxeboot.tar.gz till /srv/tftp eller där det är lämpligast för din tftp-server. Ställ in din DHCP-server att skicka filnamnet pxelinux.0 till klienterna och med lite tur bör allt fungera. För detaljerade instruktioner, se Avsnitt 4.5, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

A.2.4. Uppstart från hårddisk

Det är möjligt att starta installationsprogrammet utan flyttbart media men bara med en befintlig hårddisk som kan innehålla ett annat operativsystem. Hämta hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz och en Debian cd-avbildning till toppnivåkatalogen av hårddisken. Se till att cd-avbilden har ett filnamn som slutar på .iso. Nu är det bara att starta linux med initrd. Avsnitt 5.1.5, ”Uppstart från Linux med LILO eller GRUB beskriver ett sätt att göra det på.