2.4. Instalační média

Tato podkapitola popisuje různé druhy instalačních médií, která můžete použít pro instalaci Debianu. Výhody a nevýhody jednotlivých médií pak podrobněji rozebírá kapitola 4 – „Získání instalačních médií.

2.4.1. CD-ROM/DVD-ROM/BD-ROM

[Poznámka] Poznámka

Kdykoliv v této příručce uvidíte napsáno CD-ROM, čtěte to jako CD-ROM, DVD-ROM nebo BD-ROM, protože z hlediska operačního systému není mezi těmito technologiemi žádný rozdíl.

Většina architektur umožňuje instalaci z CD. I v případě, že váš počítač neumí zavádět systém přímo z CD, můžete CD-ROM využít po počátečním zavedení systému z jiného média, viz 5 – „Zavedení instalačního systému.

Využít můžete SATA, SCSI a IDE/ATAPI CD-ROM. Podporovány jsou také externí USB CD-ROM mechaniky a některá FireWire zařízení pracující s ovladači ohci1394 a sbp2.

2.4.2. USB Memory Stick

USB flash disky (též klíčenky) se staly běžně používanými a levnými úložišti. Většina moderních počítačů z nich umí zavádět a obzvláště u netbooků a tenkých notebooků bez CD mechaniky se předpokládá, že k instalaci operačního systému použijete právě USB klíčenku.

2.4.3. Síť

Během instalace můžete pro stažení potřebných souborů použít síť (konkrétně služny HTTP nebo FTP). To, zda se síť použije, závisí na typu instalace, který si zvolíte, a na vašich odpovědích během instalace. Instalační systém podporuje většinu typů síťových připojení včetně PPPoE, výjimkou jsou ISDN nebo PPP. Po instalaci můžete svůj systém nastavit i pro tato připojení.

Instalační systém také můžete zavést ze sítě bez použití dalšího média jako CD/DVD nebo USB klíčenky.

Příjemnou možností je bezdisková instalace. Systém se zavede z lokální sítě a všechny lokální souborové systémy se připojí přes NFS.

2.4.4. Pevný disk

Pro mnoho architektur je také zajímavá možnost zavedení instalačního systému z pevného disku. To však vyžaduje jiný operační systém, pomocí kterého nahrajete na disk instalační program.

2.4.5. Un*x nebo systém GNU

Pokud používáte jiný unixový systém, můžete jej využít pro instalaci Debianu a úplně tak obejít debian-installer popisovaný ve zbytku příručky. Tento způsob instalace je vhodný zejména pro uživatele s podivným hardwarem, který jinak není podporován instalačními médii, nebo na počítačích, které si nemohou dovolit prostoje. Jestliže vás zmíněná technika zajímá, přeskočte na D.3 – „Jak nainstalovat Debian GNU/Linux ze stávajícího unixového/linuxového systému“.

2.4.6. Podporovaná datová média

Zaváděcí disky Debianu obsahují jádro s velkým množstvím ovladačů, aby fungovaly na co nejširší škále počítačů.

Instalační systém Debianu obsahuje podporu pro IDE disky (též známé jako PATA), SATA a SCSI řadiče a jednotky, USB i FireWire. Systém umí pracovat se souborovými systémy FAT, FAT s rozšířením Win-32 (VFAT), NTFS a dalšími.