Kapitel 4. Få tag på installationsmedia

Innehållsförteckning

4.1. Official Debian GNU/Linux CD/DVD-ROM Sets
4.2. Hämta filer från Debian-speglar
4.2.1. Var man får tag på installationsavbildningar
4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne
4.3.1. Preparing a USB stick using a hybrid CD or DVD image
4.3.2. Manually copying files to the USB stick
4.3.3. Manually copying files to the USB stick — the flexible way
4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk
4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using LILO or GRUB
4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin
4.5. Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP
4.5.1. Konfigurering av DHCP-server
4.5.2. Konfigurera en BOOTP-server
4.5.3. Aktivering av TFTP-server
4.5.4. Flytta TFTP-avbildningarna till rätt plats
4.6. Automatisk installation
4.6.1. Automatisk installation med Debian Installer