4.3. Förbereda filer för uppstart med USB-minne

För att förbereda USB-minnet rekommenderar vi ett system att använda där GNU/Linux redan körs och där USB stöds. Med aktuella GNU/Linux-system ska USB-minnet automatiskt kännas igen när du ansluter det. Om det inte gör det bör du kontrollera att kärnmodulen usb-storage har lästs in. När USB-minnet är anslutet så kommer det att kopplas till en enhet med namnet /dev/sdX, där X är en bokstav i intervallet a-z. Du bör kunna se till vilken enhet som USB-minnet kopplades genom att köra kommandot dmesg efter minnet anslutits. För att skriva till ditt minne så måste du stänga av dess skrivskydd (om sådant finns).

[Varning] Varning

Procedurerna som beskrivs i detta avsnitt kommer att förstöra allt som redan finns på enheten! Försäkra dig om att du använder det korrekta enhetsnamnet för ditt USB-minne. Om du använder fel enhet kommer resultatet bli att all information går förlorad på till exempel en hårddisk.

4.3.1. Förbereder ett USB-minne med en hybrid CD/DVD-avbildning

Debians installationsavbildningar kan nu skrivas direkt till ett USB-minne, vilket är ett mycket enkelt sätt att göra en bootbar USB-sticka. Välj bara en bild (t. ex. nätinstallation, CD, DVD-1 eller NetBoot) som får plats på ditt USB-minne. Se Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar” för att få en installationsavbildning.

Alternativt, för mycket små USB-pinnar, bara några få megabyte i storlek, kan du ladda ner mini.iso avbildningen från katalogen netboot (på den plats som nämns i Avsnitt 4.2.1, ”Var man får tag på installationsfiler”).

Den installationsbild du väljer ska skrivas direkt till USB-sticken och skriva över dess nuvarande innehåll. När du till exempel använder ett befintligt GNU / Linux-system kan bildfilen skrivas till ett USB-minne på följande sätt, efter att ha säkerställt att sticket är omonterat:

 #   cp  debian.iso  / dev /  sdX  
 #   sync 

Information om hur du gör detta på andra operativsystem finns i Debian CD FAQ .

[Viktigt] Viktigt

Bilden måste skrivas till hela diskenheten och inte till en partition, t.ex. / dev / sdb och inte / dev / sdb1. Använd inte verktyg som unetbootin som ändrar bilden.

[Viktigt] Viktigt

Att bara skriva installationsbilden till USB så här skulle fungera bra för de flesta användare. De andra alternativen nedan är mer komplexa, främst för personer med specialiserade behov.

Hybridbilden på pinnen upptar inte allt lagringsutrymme, så det kan vara värt att överväga att använda det fria utrymmet för att hålla firmwarefiler eller paket eller andra filer du väljer. Detta kan vara användbart om du bara har en pinne eller bara vill behålla allt du behöver på en enhet.

Skapa en andra FAT-partition på pinnen, montera partitionen och kopiera eller packa fast programvaran på den. Till exempel:

# mount /dev/sdX2 /mnt
# cd /mnt
# tar zxvf /sökväg/till/fast-programvara.tar.gz
# cd /
# umount /mnt

Du kanske har skrivit mini.iso till USB-sticken. I det här fallet behöver den andra partitionen inte skapas eftersom den, mycket snyggt, redan kommer att finnas. Att koppla ur och koppla tillbaka USB-sticken bör göra de två partitionerna synliga.

4.3.2. Manuell kopiering av filer till USB-minnet

Ett alternativt sätt att sätta upp din USB-sticka är att manuellt kopiera installationsfilerna, och en installationavbild till den. Observera att USB-minnet bör vara minst 1 GB stort (mindre installationer är möjliga om du följer Avsnitt 4.3.3, ”Manuellt kopiera filerna till ett USB minne — det flexibla sättet”).

Det finns en allt-i-ett-fil kallad hd-media/boot.img.gz som innehåller alla installationsprogrammets filer (inklusive kärnan) såväl som syslinux och dess konfigurationsfil .

Observera att, även om det är bekvämt, denna metod har en stor nackdel: den logiska storleken för enheten kommer att vara begränsad till 1 GB, även om kapaciteten för USB-minnet är större. Du kommer att behöva partitionera om USB-minnet och skapa nya filsystem för att få dess fullständiga kapacitet tillbaka om du någon gång vill använda det för andra ändamål.

För att använda denna avbildning så behöver du bara extrahera den direkt till ditt USB-minne:

# zcat boot.img.gz > /dev/sdX

Efter det, montera USB-minnet (mount /dev/sdX /mnt), som nu har ett FAT-filsystem på sig, och kopiera en av Debians ISOavbildningar (netinst eller full CD/DVD) till det. Avmontera minnet (umount /mnt) och du är nu färdig.

4.3.3. Manuellt kopiera filerna till ett USB minne — det flexibla sättet

Om du vill ha mer flexibilitet eller bara vill veta vad som händer så bör du använda följande metod att lägga in filerna på ditt minne. En fördel av att använda denna metod är att — om kapaciteten för ditt USB-minne är tillräckligt stort — du har alternativet att kopiera en vilken ISO-avbildning (även en DVD avbildning, till det.

4.3.3.1. Partitionera USB-minnet

Vi kommer nu att visa hur man ställer in USB-minnet att använda första partitionen, istället för hela enheten.

[Notera] Notera

Since most USB sticks come pre-configured with a single FAT16 partition, you probably won't have to repartition or reformat the stick. If you have to do that anyway, use cfdisk or any other partitioning tool to create a FAT16 partition[3], install an MBR using:

# install-mbr /dev/sdX

The install-mbr command is contained in the mbr Debian package. Then create the filesystem using:

# mkdosfs /dev/sdX1

Take care that you use the correct device name for your USB stick. The mkdosfs command is contained in the dosfstools Debian package.

För att kunna starta kärnan efter uppstart från USB-minnet så lägger vi på en starthanterare på minnet. Även om valfri starthanterare bör fungera så är det bekvämt att använda syslinux, eftersom den använder en FAT16-partition och kan konfigureras om genom att redigera en textfil. Alla operativsystem som har stöd för FAT-filsystemet kan användas för att göra ändringar i konfigurationen av starthanteraren.

För att lägga syslinux på FAT16-partitionen på ditt USB-minne, installera paketen syslinux och mtools på ditt system och kör:

# syslinux /dev/sdX1

Än en gång, se till att du använder det korrekta enhetsnamnet. Partitionen får inte vara monterad när syslinux startas. Den här proceduren skriver en startsektor till partitionen och skapar filen ldlinux.sys som innehåller starthanterarens programkod.

4.3.3.2. Lägg till installationsavbildningen

Montera partitionen (mount /dev/sdX1 /mnt) och kopiera följande installationsavbildningsfiler till minnet:

  • vmlinuz eller linux (kärnbinärfil)

  • initrd.gz (initial ramdiskavbildning)

Du kan välja mellan antingen den text baserade versionen eller den grafiska versionen av installationsprogrammet. Den senare kan hittas i underkatalogen gtk. Om du vill byta namn på filerna så tänk på att syslinux endast kan behandla DOS-filnamn (8.3 tecken).

Härnäst ska du skapa konfigurationsfilen syslinux.cfg, som minimum bör innehålla följande rad (ändra namnet på kärnbinärfilen till linux om du använder en netboot-avbildning):

default vmlinuz initrd=initrd.gz

För det grafiska installationsprogrammet så bör du lägga till vga=788 raden. Andra parametrar kan läggas till efter önskemål.

Lägg till en prompt 1-rad för att aktivera startprompt för att tillåta ytterligare parametertillägg.

Om du använde en hd-media-avbildning så bör du nu kopiera en Debian ISO-avbildning[4] till minnet. När du är färdig så kan du avmontera USB-minnet (umount /mnt).[3] Don't forget to set the bootable bootable flag.

[4] Du kan använda antingen en nätinstallation eller en fullständig cd/dvd-avbildning (see Avsnitt 4.1, ”Officiella Debian GNU/Linux installationsavbildningar”). Försäkra dig om att välja en som passar. Observera att netboot mini.iso-avbildningen inte är lämplig för detta ändamål.