4.4. Förbereda filer för uppstart med hårddisk

Installationsprogrammet kan startas upp med uppstartsfiler placerade på en befintlig hårddiskpartition, antingen startade från ett annat operativsystem eller genom att kalla upp en starthanterare direkt från BIOS.

En full installation, helt över nätverket kan göras med den här tekniken. Det här förhindrar problem med flyttbar media, hitta och bränna cd-avbildningar eller kämpa med för många och ej tillförlitliga disketter.

4.4.1. Hard disk installer booting from Linux using LILO or GRUB

Det här avsnittet förklarar hur man lägger till eller ersätter en befintlig Linux-installation med antingen LILO eller GRUB.

Vid uppstart har båda starthanterarna stöd för att läsa in en kärna och även en diskavbildning i minnet. Den här RAM-disken kan användas som rotfilsystem av kärnan.

Kopiera följande filer från Debian-arkiven till en lämplig plats på din hårddisk (observera att LILO inte kan starta upp från filer på ett NTFS-filsystem), exempelvis till /boot/newinstall/.

  • vmlinuz (kärnbinär)

  • initrd.gz (ramdiskavbildning)

Till slut, för att konfigurera starthanteraren kan du fortsätta till Avsnitt 5.1.5, ”Uppstart från Linux med LILO eller GRUB.

4.4.2. Hard disk installer booting from DOS using loadlin

Det här avsnittet förklarar hur man förbereder din hårddisk för att starta upp installationsprogrammet från DOS med loadlin.

Kopiera följande kataloger från en cd-avbildning av Debian till c:\.

  • /install.386 (kärnans binärfil och ramdisk-avbildning)

  • /tools (loadlin-verktyg)