1.6. Få tag på senaste versionen av det här dokumentet

Det här dokumentet är under konstant omarbetning. Se på webbsidorna för Debian 8 efter den absolut senaste information om 8-utgåvan av Debian GNU/kFreeBSD-systemet. Uppdaterade versioner av den här installationshandboken finns också tillgängliga från officiella installationshandboken.