5.1. Zavedení instalátoru na 64-bit PC

[Varování] Varování

Máte-li na svém počítači jiné operační systémy, které chcete zachovat (tzv. duální zavádění), měli byste se před zavedením instalačního systému ujistit, že jsou tyto operační systémy skutečně vypnuté a ne jen uspané. Instalace nového operačního systému může narušit stav uspaného operačního systému (což může po jeho probuzení vést k nestabilitě systému nebo i ztrátě dat).

5.1.1. Zavedení z USB klíčenky

Předpokládejme, že jste si připravili vše nezbytné z 3.6.2 – „Výběr zaváděcího zařízení“ a 4.3 – „Příprava souborů pro zavedení z USB zařízení“. Nyní jednoduše zapojte klíčenku do volného USB portu a restartujte počítač. Systém by měl nastartovat a měl by zobrazit úvodní obrazovku s grafickou nabídkou[2]. Zde si můžete vybrat z různých možností instalačního systému, nebo prostě zmáčknout Enter.

5.1.2. Zavedení z CD-ROM

Pokud máte sadu instalačních CD Debianu a váš počítač podporuje zavádění z CD, vložte CD do mechaniky, restartujte počítač a přejděte k další kapitole.

Některé CD mechaniky mohou vyžadovat použití speciálních ovladačů a tím pádem nemusí být dostupné v prvních fázích instalace. Pokud na vašem hardwaru nefunguje standardní cesta zavádění z CD, přečtěte si pasáž o alternativních jádrech a o jiných instalačních metodách.

I když není možné zavést instalaci přímo z CD-ROM, můžete z CD-ROM instalovat základní systém a balíčky. Jednoduše zaveďte systém pomocí jiného instalačního média. Když dojde na instalaci základního systému a dalších balíků, zadejte, že budete instalovat z CD-ROM mechaniky.

Pokud máte problémy se zaváděním, prostudujte si 5.4 – „Problémy s instalačním systémem“.

5.1.3. Zavedení z Windows

Pro zavedení instalátoru z Windows můžete buď

Při použití instalačního CD nebo DVD, by se měl příslušný program spustit automaticky při vložení média do mechaniky. Pokud jej Windows nespustí, nebo pokud používáte USB klíčenku, můžete (před)instalační program spustit ručně tak, že se přepnete na příslušné zařízení a spustíte setup.exe.

Po spuštění programu budete dotázáni na několik předběžných otázek a následně bude váš systém upraven pro zavedení instalačního systému Debianu.[2] Jestliže to hardware podporuje a pokud jste nepoužili pružný způsob vytvoření klíčenky a tuto možnost nezakázali.