5.2. Zpřístupnění

Někteří uživatelé mohou vyžadovat speciální podporu, například z důvodu zrakového postižení. Zavaděče na většině architektur interpretují klávesnici jako QWERTY.

5.2.1. Uživatelské rozhraní instalačního systému

Instalační systém Debianu podporuje několik rozhraní pro komunikaci s uživatelem, které se liší v míře zpřístupnění. Například rozhraní text používá čistý text, zatímco rozhraní newt využívá textová dialogová okna. Konkrétní rozhraní si můžete zvolit před zavedením instalačního systému, jak je popsáno v dokumentaci proměnné DEBIAN_FRONTEND v kapitole 5.3.1 – „Parametry instalačního programu“.

5.2.2. Kontrastní téma

Uživatelé se zhoršeným zrakem mohou při instalaci použít vysoce kontrastní téma, které by mělo zlepšit čitelnost. Pro zapnutí stačí přidat zaváděcí parametr theme=dark.

5.2.3. Přednastavení

Alternativně lze Debian nainstalovat zcela automaticky pomocí přednastavení. Tomuto způsobu se podrobně věnuje kapitola B – „Automatizování instalací pomocí přednastavení.

5.2.4. Zpřístupnění v nainstalovaném systému

Problematikou zpřístupnění v nainstalovaném systému se zabývá wiki stránka Debian Accessibility.