5.2. Hjälpmedel

Vissa användare kan behöva speciellt stöd på grund av någon typ av nedsatt syn. hjälpmedelsfunktioner måste aktiveras manuellt. Vissa uppstartsparametrar kan läggas till för att aktivera hjälpmedelsfunktioner. Obserera att på de flesta arkitekturer så tolkar starthanteraren ditt tangentbord som ett QWERTY-tangentbord.

5.2.1. Installer front-end

The Debian installer supports several front-ends for asking questions, with varying convenience for accessibility: notably, text uses plain text while newt uses text-based dialog boxes. The choice can be made at the boot prompt, see the documentation for DEBIAN_FRONTEND in Avsnitt 5.3.1, ”Parametrar för Debian Installer”.

5.2.2. Tema med hög kontrast

För användare med nedsatt syn så kan installationsprogrammet använda ett tema med hög konstrast som gör det med läsbart. För att aktivera det, lägg till uppstartsparametern theme=dark.

5.2.3. Preseeding

Alternatively, Debian can be installed completely automatically by using preseeding. This is documented in Appendix B, Automatiserad installation med förinställningar.

5.2.4. Accessibility of the installed system

Documentation on accessibility of the installed system is available on the Debian Accessibility wiki page.