3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. Fast programvara (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för Debian GNU/kFreeBSD på ditt system kommer också tas med.

3.6.1. Starta BIOS-inställningsmenyn

BIOS tillhandahåller de grundläggande funktionerna som behövs för att starta upp din maskin och låta ditt operativsystem få tillgång till din maskinvara. Ditt system tillhandahåller antagligen en inställningsmeny för BIOS, som används för att konfigurera BIOS. Innan du installerar, måste du se till att ditt BIOS är inställt korrekt; att inte göra det kan leda till återkommande krascher eller att Debian inte kan installeras.

3.6.2. Val av uppstartsenhet

Within the BIOS setup menu, you can select which devices shall be checked in which sequence for a bootable operating system. Possible choices usually include the internal harddisks, the CD/DVD-ROM drive and USB mass storage devices such as USB sticks or external USB harddisks. On modern systems there is also often a possibility to enable network booting via PXE.

Depending on the installation media (CD/DVD ROM, USB stick, network boot) you have chosen you should enable the appropriate boot devices if they are not already enabled.

Most BIOS versions allow you to call up a boot menu on system startup in which you select from which device the computer should start for the current session. If this option is available, the BIOS usually displays a short message like press F12 for boot menu on system startup. The actual key used to select this menu varies from system to system; commonly used keys are F12, F11 and F8. Choosing a device from this menu does not change the default boot order of the BIOS, i.e. you can start once from a USB stick while having configured the internal harddisk as the normal primary boot device.

If your BIOS does not provide you with a boot menu to do ad-hoc choices of the current boot device, you will have to change your BIOS setup to make the device from which the debian-installer shall be booted the primary boot device.

Unfortunately some computers contain buggy BIOS versions. Booting debian-installer from a USB stick might not work even if there is an appropriate option in the BIOS setup menu and the stick is selected as the primary boot device. On some of these systems using a USB stick as boot medium is impossible; others can be tricked into booting from the stick by changing the device type in the BIOS setup from the default USB harddisk or USB stick to USB ZIP or USB CDROM.

If you cannot manipulate the BIOS to boot directly from a USB stick you still have the option of using an ISO copied to the stick. Boot debian-installer using Avsnitt 4.4, ”Förbereda filer för uppstart med hårddisk” and, after scanning the hard drives for an installer ISO image, select the USB device and choose an installation image.