5.1. Starta upp installationsprogrammet på 32-bit PC

[Varning] Varning

Om du har andra operativsystem på din dator som du önskar att behålla (via en uppstartsmeny), bör du försäkra dig om att de har stängts av på ett korrekt sätt innan du startar installationsprogrammet. Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem står i viloläge (har växlats ut till disk) kan resultera i att tillståndsinformationen om operativsystemet går förlorad eller skadas, vilket kan leda till problem vid en omstart.

5.1.1. Uppstart från USB-minne

Låt oss anta att du har förberett allt från Avsnitt 3.6.2, ”Val av uppstartsenhet” och Avsnitt 4.3, ”Förbereda filer för uppstart med USB-minne”. Anslut ditt USB-minne i någon ledig USB-kontakt och starta om datorn. Systemet bör starta upp och du bör se prompten boot:. Här kan du ange ytterligare uppstartsargument eller bara trycka Enter.

5.1.2. Uppstart från en cd-rom

Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

5.1.3. Starta upp från Windows

To start the installer from Windows, you can either

Om du använder installationsmedia på cd eller dvd kommer ett förinstallationsprogram att startas automatiskt när du matar in skivan. I fall att Windows inte startar det automatiskt eller om du använder en USB-minnespinne, kan du starta det manuellt genom att gå in på enheten och starta setup.exe.

Efter att programmet har startats så kommer ett par inledande frågor att ställas och systemet kommer att förberedas för att starta installationsprogrammet för Debian GNU/kFreeBSD.