Kapitola 4. Získání instalačních médií

Obsah

4.1. Official Debian GNU/Linux installation images
4.2. Stažení souborů ze zrcadel Debianu
4.2.1. Where to Find Installation Files
4.3. Příprava souborů pro zavedení ze sítě pomocí TFTP
4.3.1. Nastavení DHCP serveru
4.3.2. Nastavení BOOTP serveru
4.3.3. Povolení TFTP serveru
4.3.4. Přesun TFTP obrazů na místo
4.4. Automatická Instalace
4.4.1. Automatic Installation Using the Debian Installer
4.5. Verifying the integrity of installation files