Notities bij de release van Debian 12 (bookworm), 64-bit MIPS (little endian)

Het Documentatieproject van Debian

Dit document is vrije software; u mag het verspreiden en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License, versie 2, zoals uitgebracht door de Free Software Foundation.

Dit programma wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zelfs zonder de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

Samen met dit programma zou u een exemplaar van de GNU General Public License ontvangen moeten hebben; is dit niet het geval, schrijf dan naar de Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

De tekst van deze licentie is ook beschikbaar op https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html en /usr/share/common-licenses/GPL-2 op Debian-systemen.


Inhoudsopgave

1. Inleiding
1.1. Rapporteren van fouten in dit document
1.2. Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten
1.3. Broncode voor dit document
2. Nieuwigheden in Debian 12
2.1. Ondersteunde architecturen
2.2. Archiefgebieden
2.3. Nieuwigheden in de distributie
2.3.1. Desktops en bekende pakketten
2.3.2. Meer vertaalde man-pagina's
2.3.3. Nieuws van de Med-collectie van Debian
2.3.4. Nieuws over de Astro-collectie van Debian
3. Installatiesysteem
3.1. Nieuwigheden in het installatiesysteem
3.2. Container-images en virtuele machine-images
4. Opwaarderen vanuit Debian 11 (bullseye)
4.1. Zich op de opwaardering voorbereiden
4.1.1. Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie
4.1.2. Informeer gebruikers vooraf
4.1.3. Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn
4.1.4. Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren
4.1.5. Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering
4.2. Beginnen vanuit zuiver Debian
4.2.1. Opwaarderen naar Debian 11 (bullseye)
4.2.2. Naar de laatste tussenrelease opwaarderen
4.2.3. Debian Backports
4.2.4. De pakketdatabank voorbereiden
4.2.5. Verouderde pakketten verwijderen
4.2.6. Niet-Debianpakketten verwijderen
4.2.7. Overgebleven configuratiebestanden opruimen
4.2.8. De componenten non-free en non-free-firmware
4.2.9. De archiefafdeling proposed-updates
4.2.10. Niet-officiële pakketbronnen
4.2.11. APT-verankering (pinning) uitschakelen
4.2.12. Controleren of gpgv is geïnstalleerd
4.2.13. De toestand van pakketten controleren
4.3. Pakketbronbestanden voor APT klaarmaken
4.3.1. Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen
4.3.2. APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen
4.3.3. APT-pakketbronnen van optische media toevoegen
4.4. Pakketten opwaarderen
4.4.1. De sessie opnemen
4.4.2. De pakketlijst bijwerken
4.4.3. Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering
4.4.4. Monitoringsystemen stoppen
4.4.5. Een minimale opwaardering van het systeem
4.4.6. Het systeem opwaarderen
4.5. Mogelijke problemen tijdens de opwaardering
4.5.1. De opdracht full-upgrade mislukt met de foutmelding Kon de onmiddellijke configuratie niet uitvoeren
4.5.2. Te verwachten verwijderingen
4.5.3. Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten
4.5.4. Bestandsconflicten
4.5.5. Configuratiewijzigingen
4.5.6. Verspringen van de sessie naar een console
4.6. Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen
4.6.1. Een kernel-metapakket installeren
4.7. Voorbereid zijn op de volgende release
4.7.1. Verwijderde pakketten wissen
4.8. Verouderde pakketten
4.8.1. Dummy overgangspakketten
5. Kwesties waarvan u zich bewust moet zijn bij bookworm
5.1. Opwaarderingsspecifieke zaken voor bookworm
5.1.1. Niet-vrije firmware verplaatst naar zijn eigen component in het archief
5.1.2. Wijzigingen aan pakketten die de systeemklok instellen
5.1.3. Puppet configuratiebeheersysteem opgewaardeerd naar 7
5.1.4. youtube-dl vervangen door yt-dlp
5.1.5. Verschillende versies van Fcitx kunnen niet langer samen worden geïnstalleerd
5.1.6. De naam van MariaDB-pakketten bevatten geen versienummers meer
5.1.7. Wijzigingen in verband met systeemregistratie
5.1.8. wijzigingen in verband met rsyslog die van invloed zijn op programma's voor het analyseren van logboekberichten zoals logcheck
5.1.9. rsyslog maakt minder logbestanden aan
5.1.10. opwaarderen van slapd kan handmatige interventie vereisen
5.1.11. GRUB voert niet langer standaard os-prober uit
5.1.12. In GNOME is de toegankelijkheidsondersteuning voor schermlezers verminderd
5.1.13. Wijzigingen in de polkit-configuratie
5.1.14. Een samengevoegde /usr is nu vereist
5.1.15. Niet-ondersteunde opwaarderingen vanuit buster mislukken bij libcrypt1
5.1.16. Zaken die na de opwaardering en voor het herstarten van de computer moeten gebeuren
5.2. Items die niet beperkt zijn tot het opwaarderingsproces
5.2.1. Beperkingen inzake beveiligingsondersteuning
5.2.2. Python-interpreters als extern beheerd gemarkeerd
5.2.3. Beperkte ondersteuning voor hardwareversnelde videocodering/decodering in VLC
5.2.4. systemd-resolved werd afgesplitst in een apart pakket
5.2.5. systemd-boot werd afgesplitst in een apart pakket
5.2.6. systemd-journal-remote maakt geen gebruik meer van GnuTLS
5.2.7. Adduser voor bookworm is aanzienlijk gewijzigd
5.2.8. Voorspelbare naamgeving voor Xen-netwerkinterfaces
5.2.9. Verandering in de wijze waarop dash de circumflex verwerkt
5.2.10. netcat-openbsd ondersteunt abstracte sockets
5.3. Verouderde en achterhaalde zaken
5.3.1. Vermeldenswaardige uitgefaseerde pakketten
5.3.2. Verouderde componenten van bookworm
5.4. Bekende ernstige bugs
6. Bijkomende informatie over Debian
6.1. Literatuurverwijzingen
6.2. Hulp vinden
6.2.1. Mailinglijsten
6.2.2. Internet Relay Chat (IRC)
6.3. Fouten rapporteren
6.4. Een bijdrage leveren aan Debian
A. Het beheren van uw bullseye-systeem voordat u opwaardeert
A.1. Uw bullseye-systeem opwaarderen
A.2. Het controleren van uw bronnenlijstbestanden voor APT
A.3. Performing the upgrade to latest bullseye release
A.4. Verouderde configuratiebestanden verwijderen
B. Mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de notities bij de release
Register
woordenlijst