Note de lansare pentru Debian 12 (bookworm), 64-bit MIPS (little endian)

Proiectul de documentare Debian

Acest document este software liber și poate fi redistribuit și/sau modificat conform termenilor licenței GNU General Public License, versiunea 2, așa cum a fost publicată de Free Software Foundation.

Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE, nici chiar garanția implicită de VANDABILITATE sau POTRIVIRE CU UN ANUMIT SCOP. A se vedea licența GNU General Public License pentru mai multe detalii.

Ar fi trebuit să primiți o copie a licenței GNU General Public License împreună cu acest program. În caz contrar scrieți la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Textul licenței se găsește și la https://www.gnu.org/licences/gpl-2.0.html și /usr/share/common-licenses/GPL-2 pe sisteme Debian.


Cuprins

1. Introducere
1.1. Raportarea problemelor din acest document
1.2. Contribuirea cu rapoarte de instalare
1.3. Sursele acestui document
2. Noutăți în Debian 12
2.1. Arhitecturi suportate
2.2. Archive areas
2.3. Noutăți în distribuție
2.3.1. Desktops and well known packages
2.3.2. More translated man pages
2.3.3. Noutăți de la Blend-ul Debian Med
2.3.4. News from Debian Astro Blend
3. Sistemul de instalare
3.1. Ce este nou în sistemul de instalare?
3.2. Container and Virtual Machine images
4. Actualizarea de la Debian 11 (bullseye)
4.1. Pregătirile pentru actualizare
4.1.1. Faceți copii de siguranță pentru orice date sau configurații
4.1.2. Informați utilizatorii din timp
4.1.3. Pregătiri pentru indisponibilitatea serviciilor
4.1.4. Pregătiri pentru recuperare
4.1.5. Pregătiți un mediu sigur pentru actualizare
4.2. Start from pure Debian
4.2.1. Upgrade to Debian 11 (bullseye)
4.2.2. Upgrade to latest point release
4.2.3. Debian Backports
4.2.4. Prepare the package database
4.2.5. Remove obsolete packages
4.2.6. Remove non-Debian packages
4.2.7. Clean up leftover configuration files
4.2.8. The non-free and non-free-firmware components
4.2.9. Secțiunea proposed-updates
4.2.10. Surse neoficiale
4.2.11. Dezactivarea alegerilor selective APT
4.2.12. Check gpgv is installed
4.2.13. Check package status
4.3. Pregătirea surselor pentru APT
4.3.1. Adăugarea de surse internet pentru APT
4.3.2. Adăugarea de surse APT pentru un sit-oglindă local
4.3.3. Adăugarea de surse APT de pe un mediu optic
4.4. Actualizarea pachetelor
4.4.1. Înregistrarea sesiunii
4.4.2. Actualizarea listei de pachete
4.4.3. Verificați dacă aveți suficient spațiu pentru actualizare
4.4.4. Stop monitoring systems
4.4.5. Actualizare de sistem minimală
4.4.6. Actualizarea sistemului
4.5. Probleme posibile în timpul actualizării
4.5.1. Full-upgrade fails with Could not perform immediate configuration
4.5.2. Pachete de îndepărtat
4.5.3. Conflicte sau cicluri de pre-dependențe
4.5.4. Conflicte de fișiere
4.5.5. Modificări ale configurațiilor
4.5.6. Schimbare a sesiunii la consolă
4.6. Actualizarea nucleului și a pachetelor conexe
4.6.1. Instalarea meta-pachetului de nucleu
4.7. Pregătirile pentru următoarea versiune
4.7.1. Eliminarea pachetelor îndepărtate
4.8. Pachete învechite
4.8.1. Pachete de tranziție
5. Probleme în bookworm de care ar trebui să știți
5.1. Elemente specifice actualizării la bookworm
5.1.1. Non-free firmware moved to its own component in the archive
5.1.2. Changes to packages that set the system clock
5.1.3. Puppet configuration management system upgraded to 7
5.1.4. youtube-dl replaced with yt-dlp
5.1.5. Fcitx versions no longer co-installable
5.1.6. MariaDB package names no longer include version numbers
5.1.7. Changes to system logging
5.1.8. rsyslog changes affecting log analyzers such as logcheck
5.1.9. rsyslog creates fewer log files
5.1.10. slapd upgrade may require manual intervention
5.1.11. GRUB no longer runs os-prober by default
5.1.12. GNOME has reduced accessibility support for screen readers
5.1.13. Changes to polkit configuration
5.1.14. A merged-/usr is now required
5.1.15. Unsupported upgrades from buster fail on libcrypt1
5.1.16. Operațiuni de executat după actualizare și înainte de repornire.
5.2. Items not limited to the upgrade process
5.2.1. Limitări în suportul de securitate
5.2.2. Python Interpreters marked externally-managed
5.2.3. Limited hardware-accelerated video encoding/decoding support in VLC
5.2.4. systemd-resolved has been split into a separate package
5.2.5. systemd-boot has been split into a separate package
5.2.6. systemd-journal-remote no longer uses GnuTLS
5.2.7. Extensive changes in adduser for bookworm
5.2.8. Predictable naming for Xen network interfaces
5.2.9. Change in dash handling of circumflex
5.2.10. netcat-openbsd supports abstract sockets
5.3. Obsolescence and deprecation
5.3.1. Pachete notabile învechite
5.3.2. Componente depășite din bookworm
5.4. Known severe bugs
6. Mai multe informații despre Debian
6.1. Referințe suplimentare
6.2. Obținerea de ajutor
6.2.1. Listele de discuții
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Raportarea problemelor
6.4. Contribuirea la Debian
A. Gestionarea sistemului bullseye înainte de actualizare
A.1. Actualizarea sistemului bullseye
A.2. Verificarea fișierelor listelor de surse APT
A.3. Performing the upgrade to latest bullseye release
A.4. Îndepărtarea fișierelor de configurare inutile
B. Contribuitorii la Notele de lansare
Index
Glosar