Ευρετήριο

P

packages
adduser, Εκτεταμένες αλλαγές στο adduser για την έκδοση bookworm
akonadi-backend-mysql, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
apt, Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης, Προσθήκη πηγών του APT από έναν τοπικό καθρέφτη
apt-listchanges, Ελάχιστη αναβάθμιση του συστήματος
aptitude, Προετοιμάστε την βάση δεδομένων των πακέτων, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
astap, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
chrony, Αλλαγές σε πακέτα που καθοριζουν το ρολόι του συστήματος
cups, Το rsyslog δημιουργεί λιγότερα αρχεία καταγραφής
dblatex, Πηγές για το παρόν κείμενο
debian-goodies, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
debian-kernel-handbook, Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
debian-security-support, Περιορισμοί στην υποστήριξη ασφάλειας
dmraid, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
doc-debian, Αναφέροντας σφάλματα
docbook-xsl, Πηγές για το παρόν κείμενο
dpkg, Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
elpa-markdown-toc, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
fcitx, Διαφορετικές εκδόσεις του Fcitx δεν μπορούν πλέον να εγκατασταθούν από κοινού
fcitx5, Διαφορετικές εκδόσεις του Fcitx δεν μπορούν πλέον να εγκατασταθούν από κοινού
fdflush, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
g++-12, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
ganeti, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
git-daemon-run, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
gpgv1, Ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένο το gpgv
groonga-bin, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
grub, Το GRUB δεν εκτελεί πλέον το os-prober εξ ορισμού
grub-efi-amd64, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
grub-emu, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
grub-pc, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
grub2-common, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
how-can-i-help, Συνεισφέροντας στο Debian
ifupdown, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
initramfs-tools, Κέλυφος αποσφαλμάτωσης στη διάρκεια της εκκίνησης χρησιμοποιώντας την initrd, Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
iptables, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
isc-dhcp, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
isc-dhcp-client, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
itstool, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
Kea, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
kexec-tools, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
libcrypt1, Unsupported upgrades from buster fail on libcrypt1
libgdal-perl, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libnss-gw-name, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
libnss-ldap, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libnss-ldapd, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libnss-myhostname, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
libnss-sss, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libpam-ldap, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libpam-ldapd, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
libphp8.2-embed, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
libreoffice-core, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
linux-image-*, Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
linux-image-amd64, Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
linux-source, Εγκατάσταση ενός μεταπακέτου πυρήνα
localepurge, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
logcheck, Αλλαγές του rsyslog που επηρεάζουν αναλυτές αρχείων καταγραφής όπως το logcheck
logcheck-database, Αλλαγές του rsyslog που επηρεάζουν αναλυτές αρχείων καταγραφής όπως το logcheck
manpages-lang, Περισσότερες μεταφρασμένες σελίδες εγχειριδίου
mariadb-client, MariaDB package names no longer include version numbers
mariadb-client-10.5, MariaDB package names no longer include version numbers
mariadb-server, MariaDB package names no longer include version numbers
mariadb-server-10.5, MariaDB package names no longer include version numbers
mate-desktop-environment, Το GNOME έχει μειώσει την υποστήριξη προσβασιμότητας για αναγνώστες οθόνης.
monit, Σταματήστε τα συστήματα παρακολούθησης
netcat-openbsd, netcat-openbsd supports abstract sockets
netcat-traditional, netcat-openbsd supports abstract sockets
NetworkManager, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
ntp, Αλλαγές σε πακέτα που καθοριζουν το ρολόι του συστήματος
ntpsec, Αλλαγές σε πακέτα που καθοριζουν το ρολόι του συστήματος
nvidia-driver, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
openjdk-17-jre-headless, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
openntpd, Αλλαγές σε πακέτα που καθοριζουν το ρολόι του συστήματος
openvlbi, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
orca, Το GNOME έχει μειώσει την υποστήριξη προσβασιμότητας για αναγνώστες οθόνης.
pipx, Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
planetary-system-stacker, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
polkitd-pkla, Αλλαγές στις ρυθμίσεις του polkit
popularity-contest, Βεβαιωθείτε ότι έχετε επαρκή χώρο για την αναβάθμιση
puppet, Το σύστημα ρυθμίσεων Puppet αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7
puppet-agent, Το σύστημα ρυθμίσεων Puppet αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7
puppet-master, Το σύστημα ρυθμίσεων Puppet αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7
puppetdb, Το σύστημα ρυθμίσεων Puppet αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7
puppetserver, Το σύστημα ρυθμίσεων Puppet αναβαθμίστηκε στην έκδοση 7
pypy3, Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
python-is-python3, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
python3-extinction, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
python3-pip, Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
python3-sncosmo, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
python3-specreduce, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
python3-sunpy, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
python3-synphot, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
python3-venv, Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
python3-yade, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
python3-yt, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
python3.11, Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
release-notes, Αναφέροντας σφάλματα για το παρόν κείμενο
request-tracker4, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
request-tracker5, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
rsyslog, Αλλαγές στο σύστημα logging, Αλλαγές του rsyslog που επηρεάζουν αναλυτές αρχείων καταγραφής όπως το logcheck, Το rsyslog δημιουργεί λιγότερα αρχεία καταγραφής
shiny-server, Νέα από το Μείγμα Debian Med
software-properties-qt, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:fuse3, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:gluegen2, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:golang-github-pin-tftp, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:grub2, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:guestfs-tools, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:linux, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:llvm-defaults, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
src:syslinux, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
sylpheed, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
synaptic, Προετοιμάστε την βάση δεδομένων των πακέτων
system-config-printer, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
systemd, Περισσότερες μεταφρασμένες σελίδες εγχειριδίου, Προβλέμιμη ονομασία για τις διεπαφές δικτύου του Xen
systemd-boot, Το systemd-boot έχει διαχωριστεί σε ένα ξεχωριστό πακέτο
systemd-networkd, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
systemd-resolved, Το systemd-resolved έχει διαχωριστεί σε ένα ξεχωριστό πακέτο
systemd-timesyncd, Αλλαγές σε πακέτα που καθοριζουν το ρολόι του συστήματος
tinc, Προετοιμάστε ένα ασφαλές περιβάλλον για την αναβάθμιση
topcat, Νέα από το Μείγμα Debian Astro
u-boot-sunxi, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
udev, Αναβάθμιση του πυρήνα και συναφών πακέτων
udhcpc, Παρωχημένες συνιστώσες για την έκδοση bookworm
upgrade-reports, Συνεισφέρετε αναφορές αναβάθμισης
util-linux, Αξιοσημείωτα παρωχημένα πακέτα
virtualenv, Οι μεταγλωττιστές (Interpreters) της Python είναι μαρκαρισμέμοι ως εξωτερικά διαχειρίσιμοι
whitedune, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
xenstore-utils, Γνωστά εξαιρετικά σοβαρά σφάλματα
xmlroff, Πηγές για το παρόν κείμενο
xsltproc, Πηγές για το παρόν κείμενο
youtube-dl, Το youtube-dl αντικαταστήθηκε με το yt-dlp
yt-dlp, Το youtube-dl αντικαταστήθηκε με το yt-dlp
Perl, Desktop και γνωστά πακέτα
PHP, Desktop και γνωστά πακέτα
Postfix, Desktop και γνωστά πακέτα
PostgreSQL, Desktop και γνωστά πακέτα