A.2. Zavedení instalačního programu

Tým debian-cd nabízí obrazy CD s debian-installerem na stránce Debian CD. Více informací o získání CD naleznete v kapitole 4.1 – „Oficiální sada CD/DVD-ROM“.

Některé metody instalace vyžadují jiné soubory než obrazy CD. Kapitola 4.2.1 – „Kde se nalézají instalační obrazy?“ vysvětluje, jak najít na zrcadlech Debianu ty správné obrazy.

Následující podkapitoly osvětlují, které obrazy byste měli použít pro který typ instalace.

A.2.1. CDROM

Populární volbou pro instalaci jessie je obraz síťového CD. Tento obraz slouží k zavedení instalačního systému z CD, instalaci minimálního funkčního systému a k instalaci ostatních balíků ze sítě (proto mu říkáme síťový). Pokud byste raději nepoužili síť, můžete si stáhnout i plné CD, které k instalaci síť nepotřebuje. (Z celé sady vám bude stačit pouze první obraz.)

Stáhněte si preferovaný obraz a vypalte jej na CD. Pro zavedení PowerMacu z CD stiskněte během zavádění klávesu c. Další možnosti zavádění z CD naleznete v 5.1.2 – „Zavedení z CD-ROM“.

A.2.2. Diskety

Nemůžete-li zavádět z CD, můžete si stáhnout obrazy disket. Budete potřebovat soubor floppy/boot.img, floppy/root.img a některý z obrazů s ovladači.

Zaváděcí disketa bude ta, na kterou zapíšete boot.img. Po zavedení jádra z této diskety budete požádáni o vložení druhé diskety (je na ní obraz root.img).

Chystáte-li se instalovat ze sítě, budete potřebovat i disketu floppy/net-drivers-1.img. Pro méně rozšířené síťové karty nebo pro síťování přes PCMCIA nebo USB budete potřebovat i druhou disketu s ovladači floppy/net-drivers-2.img.

Máte-li CD, ale nemůžete z něj zavádět, zaveďte instalační systém z disket a s pomocí ovladačů na floppy/cd-drivers.img připojte instalační CD. Dále postupujte jako u běžné instalace z CD.

Diskety jsou jedním z nejnespolehlivějších dostupných médií, takže buďte připraveni na možné problémy (viz 5.4.2 – „Spolehlivost disket“). Každý soubor s příponou .img zapište na jednu disketu. K tomu můžete použít příkaz dd, nebo nějaký jiný způsob - viz 4.3 – „Zápis obrazů disků na diskety“. Protože budete mít nejméně dvě diskety, je dobré si je popsat.

A.2.3. Zavedení ze sítě

Další z možností, jak zavést debian-installer je pomocí sítě. Konkrétní postup závisí na vaší architektuře a síťovém prostředí. Obecně budete potřebovat soubory z adresáře netboot/.

A.2.4. Zavedení z pevného disku

Také je možné spustit instalační systém z pevného disku. Stáhněte si soubory hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz a obraz instalačního CD do kořenového adresáře pevného disku. Ujistěte se, že obraz CD má příponu .iso. Nyní již jen stačí zavést stažené jádro vmlinuz spolu s jeho ramdiskem initrd.