C.5. Debians partitioneringsprogram

Flera varianter av partitioneringsprogram har anpassats av Debians utvecklare för att fungera på olika typer av hårddiskar och datorarkitekturer. Följande är en listan på de program som lämpar sig för din arkitektur.

partman

Rekommenderat partitioneringsverktyg i Debian. Den här schweiziska armékniven kan också ändra storlek på partitioner, skapa filsystem och tilldela dem monteringspunkter.

cfdisk

En diskpartitionerare i helskärm som är enkel att använda för resten av oss.

Observera att cfdisk inte förstår FreeBSD-partitioner alls, och, igen, som ett resultat av det kan enhetsnamnen skilja sig.

mac-fdisk

Mac-medveten version av fdisk.

Ett av dessa program kommer att köras som standard när du väljer Partitionera diskar (eller liknande). Det kan vara möjligt att använda ett annat partitioneringsverktyg från kommandoraden på VT2, men det är inte rekommenderat.

En nyckelpunkt när Mac-diskar partitioneras är att växlingspartitionen identifieras med dess namn; den måste namnges som swap. Alla Mac-Linux-partitioner har samma partitionstyp, Apple_UNIX_SRV2. Läs handboken noga. Vi föreslår även att du läser mac-fdisk Tutorial, som inkluderar de steg du bör ta om du delar din disk med MacOS.

C.5.1. Partitionering av nyare PowerMac

Om du installerar på en NewWorld PowerMac måste du skapa en speciell bootstrap-partition som tillhandahåller starthanteraren. Storleken på den här partitionen måste vara minst 819200 byte stor och dess partitionstyp måste vara Apple_Bootstrap. Om bootstrap-partitionen inte skapas som typen Apple_Bootstrap kan din maskin inte starta upp från hårddisken. Den här partitionen kan enkelt skapas genom att skapa en ny partition i partman och säga till den att använda den som en NewWorld-startpartition, eller i mac-fdisk med kommandot b.

Den speciella partitionstypen Apple_Bootstrap krävs för att förhindra att MacOS monterar och skadar bootstrap-partitionen, eftersom det är speciella ändringar gjorda till den för att få OpenFirmware att starta upp på den automatiskt.

Observera att bootstrap-partitionen endast är tänkt att tillhandahålla 3 mycket små filer: binären yaboot, dess konfiguration yaboot.conf, och ett förstastegsinläsare för OpenFirmware ofboot.b. Den behöver inte och måste inte monteras på ditt filsystem och inte heller få kärnor eller något annat kopierat till sig. Verktygen ybin och mkofboot används för att manipulera den här partitionen.

För att OpenFirmware ska starta upp Debian GNU/Linux automatiskt bör bootstrap-partitionen synas före andra uppstartspartitioner på disken, speciellt uppstartspartitioner för MacOS. Bootstrap-partitionen bör vara den första du skapar. Dock, om du lägger till en bootstrap-partition senare, kan du använda kommandot r i mac-fdisk för att ordna om partitionskartan så att bootstrap-partitionen kommer rätt efter kartan (som alltid är partition 1). Det är den logiska kartordningen, inte den fysiska adressordningen, som räknas.

Apple-diskar har normalt sett många mindre drivrutinspartitioner. Om du tänker starta upp din maskin med MacOS X, bör du bevara de här partitionerna och en liten HFS-partition (800k är minsta storleken). Det är på grund av att MacOS X, vid varje uppstart, erbjuder sig att initiera alla diskar som inte har aktiva MacOS-partitioner och drivrutinspartitioner.