3.5. Förpartionering för system med flera operativsystem

Partitionering av din disk refererar helt enkelt till processen att dela upp din disk i sektioner. Varje sektion blir då oberoende av de andra. Det är grovt sett likvärdigt med att sätta upp väggar inne i ett hus; om du ställer in möbler i ett rum så påverkar de inte något annat rum.

Om du redan har ett operativsystem på ditt system och vill ha Debian på samma disk, behöver du antaglien partitionera om disken. Debian kräver sina egna hårddiskpartitioner och kan inte installeras på Windows- eller MacOS-partitioner. Det kan dela vissa partitioner med andra Unix-system, men det täcks inte in här. Du behöver åtminstone en partition avsedd enbart för Debians rot.

Du kan hitta information om din aktuella partitionskonfiguration genom att använda ett partitioneringsverktyg för ditt aktuella operativsystem, såsom Drive Setup, HD Toolkit eller MacTools. Partitioneringsverktyg tillhandahåller alltid ett sätt att visa befintliga partitioner utan att göra ändringar.

Normalt sett så kommer data och filer i ett filsystem på en partition att förstöras om partitionen ändras. Därför bör du alltid göra säkerhetskopior innan du partitionerar om. Om man använder jämförelsen med huset skulle du antagligen vilja flytta ut alla möbler innan väggarna flyttas då de annars riskerar att de förstörs.

Several modern operating systems offer the ability to move and resize certain existing partitions without destroying their contents. This allows making space for additional partitions without losing existing data. Even though this works quite well in most cases, making changes to the partitioning of a disk is an inherently dangerous action and should only be done after having made a full backup of all data.

Creating and deleting partitions can be done from within debian-installer as well as from an existing operating system. As a rule of thumb, partitions should be created by the system for which they are to be used, i.e. partitions to be used by Debian GNU/Linux should be created from within debian-installer and partitions to be used from another operating system should be created from there. debian-installer is capable of creating non-Linux partitions, and partitions created this way usually work without problems when used in other operating systems, but there are a few rare corner cases in which this could cause problems, so if you want to be sure, use the native partitioning tools to create partitions for use by other operating systems.

Om du ska att installera fler än ett operativsystem på samma maskin, bör du installera alla andra system innan du börjar med Debian-installationen. Windows och andra installationer kan förstöra möjligheten att starta Debian, eller föreslå dig att formatera om icke ursprungliga partitioner.

Du kan oftast reparera eventuella fel som uppstår efter de här åtgärderna eller undvika att felen uppstår, men att installera det ursprungliga systemet först besparar dig troligen en hel del problem.

För att OpenFirmware ska automatiskt starta upp Debian GNU/Linux bör Linux-partitionerna visas före alla andra partitioner på disken, speciellt uppstartspartitioner för MacOS. Det bör tänkas på vid förpartitionering; du bör skapa en tom Linux-partition som kommer före de andra uppstartsbara partitioner på disken. (De små partitionerna dedicerade för Apple-diskdrivrutiner är inte uppstartsbara.) Du kan ta bort den tomma partitionen med Debian egna partitionsverktyg senare under den faktiska installationen, och ersätta den med Linux-partitioner.

3.5.1. MacOS/OSX-partitionering

Programmet Apple Drive Setup kan hittas i mappen Utilities på MacOS cd-skivan. Den kommer inte att justera befintliga partitioner; den är begränsad till partitionering av hela disken på en gång. Diskdrivrutinspartitioner visas inte i Drive Setup.

Kom ihåg att skapa en tom partition för GNU/Linux, helst placerad först i disklayouten. Det spelar ingen roll vilken typ det är, den kommer att tas bort och ersättas senare av Debian GNU/Linuxs installationsprogram.

Debian installer partition table editing tools are compatible with OS X, but not with MacOS 9. If you are planning to use both MacOS 9 and OS X, it is best to install OS X and Debian on one hard drive, and put MacOS 9 on a separate hard drive. Separate options for OS 9 and OS X will appear when holding the option key at boot time, and separate options can be installed in the yaboot boot menu as well.

GNU/Linux kan inte komma åt information på UFS-partitioner, men har stöd för HFS+-partitioner (även kallad MacOS Extended). OS X kräver en av dessa två typer för sin uppstartspartition. MacOS 9 kan installeras på antingen HFS (även kallad MacOS Standard) eller HFS+. För att dela information mellan MacOS- och GNU/Linux-system, kan en utväxlingspartition vara behändig. HFS, HFS+ och MS-DOS FAT-partitioner stöds av både MacOS och Linux.