3.6. Než začnete s instalací …

Tato část vás provede nastavením hardwaru, který je občas potřeba před vlastní instalací mírně připravit. Obecně se tím myslí kontrola a případná změna nastavení BIOSu/systémového firmware. BIOS nebo systémový firmware je nejnižší úroveň softwaru, který je využíván zařízeními v počítači, a rozhodujícím způsobem ovlivňuje start počítače po jeho zapnutí.

3.6.1. Vyvolání OpenFirmwaru

Na systémech PowerPC obvykle není třeba BIOS (nazývaný OpenFirmware) nastavovat. PReP a CHRP jsou vybaveny OpenFirmwarem, ale protože se bohužel způsob vyvolání liší u každého výrobce, budete se muset podívat do dokumentace ke svému počítači.

Na PowerPC Macintoshích vyvoláte OpenFirmware při zavádění klávesami Command (čtyřlístek/Apple)+Option+o+f. Klávesy se většinou začnou odchytávat po zvonku, ale načasování se liší od modelu k modelu. Více tipů má http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html.

Prompt OpenFirmwaru vypadá takto:

ok
0 >

Na starších modelech PowerPC Maců je standardní a někdy jediná možnost komunikace OpenFirmwaru s uživatelem přes sériový (modemový) port. Jestliže na některém z těchto strojů vyvoláte OpenFirmware, uvidíte pouze černou obrazovku. V takovém případě musíte pro komunikaci s OpenFirmwarem použít terminálový program na jiném počítači připojeném přes sériový port.

OpenFirmware na béžových počítačích OldWorld G3 je ve verzích 2.0f1 a 2.4 pokažený. Dokud se firmware nezazáplatuje, nebudou tyto stroje schopny zavést systém z pevného disku. Záplata je obsažená v utilitě System Disk 2.3.1 a je dostupná na adrese ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. V MacOS utilitu rozbalte, spusťte a tlačítkem Save uložte záplatu do nvram.

3.6.2. Jak aktualizovat firmware na ppc64el

Jedná se o výtah z dokumentu IBM PowerKVM on IBM POWER8.

Open Power Abstraction Layer (OPAL) je systémový firmware na serverech založených na procesorech POWER.

Někdy je vhodné aktualizovat firmware na novější verzi, což může přinést nové vlastnosti nebo podporu dalších zařízení.

Před aktualizací se ujistěte, že jsou splněny následující podmínky:

 • Na počítači běží OS.

 • Máte .img soubor s OPALem verze, na kterou chcete aktualizovat.

 • Počítač není pod kontrolou HMC.

Power Systems mají flash paměť rozdělenou na dvě části - trvalou a dočasnou. Díky tomu můžete vyzkoušet aktualizaci firmwaru v dočasné části a po otestování, že vše funguje, můžete provedené změny přenést z dočasné do trvalé části paměti.

Aktualizaci OPALu provedete následovně:

 1. Před aktualizací si uložte úroveň současného firmwaru. V systémovém menu ASM klikněte na Service Aids, zvolte Service Processor Command Line a spusťte následující příkaz:

  cupdcmd -f
  

 2. Stáhněte si .img soubor s firmwarem, na který chcete aktualizovat, někam do souborového systému. Ohledně stažení souboru konzultujte IBM Fix Central.

  Ověřte stažený obraz firmwaru následujícím příkazem a výstup si uložte.

  $ update_flash -v -f firmware.img
  

 3. Aktualizujte firmware příkazem

  $ update_flash -f firmware.img
  

  [Poznámka] Poznámka

  • Příkaz restartuje systém, případná probíhající sezení budou ztracena.

  • Nerestartujte a nevypínejte systém, dokud znovu nenaběhne.

 4. Ověřte verzi aktualizovaného firmware v dočasné části flash paměti stejně jako v kroku 1.

 5. Pokud je z nějakého důvodu potřeba vrátit aktualizaci zpět, můžete tak učinit příkazem

  $ update_flash -r
  

  Návrat je možný pouze v dočasné části flash paměti, takže byste měli novou verzi firmwaru před zápisem do permanentní části důkladně otestovat.

  Novou verzi můžete zapsat do permanentní části paměti příkazem

  $ update_flash -c
  

3.6.3. Aktualizace firmwaru KVM hosta (SLOF)

Slimline Open Firmware (SLOF) je implementací standardu IEEE 1275 a dá se použít jako firmware pro hosty na počítačích řady pSeries běžících pod QEMU nebo KVM.

Balík qemu-slof je závislostí balíku qemu-system-ppc (který též poskytuje virtuální balík qemu-system-ppc64) a na systémech založených na Debianu se dá nainstalovat pomocí apt-get:

# apt-get install qemu-slof

SLOF se samozřejmě dá nainstalovat i na systémech používajících balíčkovací systém RPM, jen je potřeba přidat správný repositář. Zdrojový kód je dostupný na http://github.com/leilihh/SLOF.

Při používání qemu-system si můžete volit mezi různými SLOF tak, že při startu qemu za příkaz přidáte parametr -bios slof_soubor.

3.6.4. Různé hardwarové problémy

Viditelnost displeje na OldWorld Powermacích.  Některé OldWorld Powermacy, obzvláště ty s kontrolním displejem, pokud jsou nastaveny pro použití více než 256 barev, nemusí pod Linuxem použít barevnou mapu spolehlivě. Zaznamenáte-li po restartu následující problémy se zobrazením (občas můžete na monitoru vidět data, ale jindy není vidět nic), nebo pokud po zavedení instalačního systému obrazovka zčerná, místo aby se zobrazilo uživatelské rozhraní, zkuste v MacOS změnit nastavení zobrazení, aby se místo tisíců nebo milionů barev používalo pouze 256.