3.6. Inställning av maskinvara och operativsystem före installation

Det här avsnittet kommer att gå igenom inställning av maskinvara före installationen, om någon, som du behöver göra innan Debian installeras. Generellt sett gäller det här kontroll och möjligen ändring av inställningar i den fasta programvaran för ditt system. Fast programvara (firmware) är kärnprogramvaran som används av maskinvaran; den anropas under bootstrap-processen (efter påslagning av ström). Kända maskinvaruproblem som påverkar tillförlitligheten för Debian GNU/Linux på ditt system kommer också tas med.

3.6.1. Starta OpenFirmware

Det finns normalt sett inget behov att ställa in BIOS (kallas OpenFirmware) på PowerPC-system. PReP och CHRP är utrustade med OpenFirmware men tyvärr är sättet du använder för att kalla upp det olika från tillverkare till tillverkare. Du får konsultera maskinvarudokumentationen som kom med din maskin.

PowerPC Macintosh kallar du upp OpenFirmware med Command (klöverblad/Apple)+Option+o+f vid uppstart. Generellt sett kommer den att leta efter dessa tangenttryckningar efter klockljudet men den exakta tiden skiljer sig från modell till modell. Se http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html för fler tips.

OpenFirmware-prompten ser ut så här:

ok
0 >

Observera att på äldre modeller av PowerPC Mac-datorer, standarden och ibland hårdkodade in/ut för användarinteraktion i OpenFirmware är genom serieporten (modem). Om du startar OpenFirmware på en av dessa maskiner, kommer du bara se en svart skärm. I det fallet, behövs ett terminalprogram som kör på en annan dator, och ansluten till modemporten, för att interagera med OpenFirmware.

OpenFirmware på OldWorld Beige G3-maskiner, OF-versionerna 2.0f1 och 2.4, är trasiga. Dessa maskiner kommer antagligen inte att kunna starta upp från hårddisken om inte den fasta programvaran blir uppdaterad. En programfix för den fasta programvaran finns inkluderad i verktyget System Disk 2.3.1, tillgänglig från Apple på ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Efter uppackning av verktyget i MacOS, och det startats, välj knappen Save för att få programfixarna för den fasta programvaran installerade till nvram.

3.6.2. How to update bare metal ppc64el firmware

This is an excerpt from IBM PowerKVM on IBM POWER8.

Open Power Abstraction Layer (OPAL) is the system firmware in the stack of POWER processor-based server.

There may be instances when the user might have to upgrade the Power Systems firmware to a more recent level to acquire new features or additional support for devices.

Make sure that the following requirements are met:

 • Deras ordning i systemet.

 • the .img file of the OPAL level that the user needs to update to;

 • the machine isn't under HMC control.

Power Systems has two sides of flash to boot firmware from, namely permanent and temporary. This provides a way to test firmware updates on the temporary side of the flash before committing the tested changes to the permanent side, thereby committing the new updates.

Perform the following steps for the update:

 1. Save the level of the existing firmware before really updating. In ASM, in the system menu, click Service Aids ??? Service Processor Command Line, and run the following command:

  cupdcmd -f
  

 2. Download the .img file of the level of firmware to be updated to a location in the host filesystem. Refer to IBM Fix Central for downloading the image file.

  Verify the image downloaded by running the following command and save the output.

  $update_flash -v -f <file_name.img>
  

 3. Update the firmware by running the following command.

  $update_flash -f <file_name.img>
  

  [Notera] Notera

  • The command reboots the system and therefore, sessions if any, would be lost.

  • Do not reboot or switch off the system until it is back.

 4. Verify the updated firmware level of the temporary side of the flash as in step 1.

 5. In case the update has to be reverted, the user can do so by running this command:

    $update_flash -r
  

  Rejection would reject only the temporary side of the flash. Therefore, the new level should be committed to the permanent side only after thorough testing of the new firmware.

  The new updated level can be committed to the permanent side of the flash by running the following command.

  $update_flash -c
  

3.6.3. Updating KVM guest firmware (SLOF)

Slimline Open Firmware (SLOF) is an implementation of the IEEE 1275 standard. It can be used as partition firmware for pSeries machines running on QEMU or KVM.

The package qemu-slof is, in fact, a dependency of package qemu-system-ppc (which also provides the virtual package qemu-system-ppc64), and can be installed or updated via apt-get tool on Debian-based distros. Like so:

# apt-get install qemu-slof

SLOF can also be installed into rpm-based distribution systems, given the proper repository or rpm package. Additionally, the upstream source code is available at http://github.com/leilihh/SLOF.

Thus, one can use a different SLOF file rather than the default, when running qemu-system, by adding the command line argument -bios <slof_file> when starting qemu.

3.6.4. Maskinvaruproblem att se upp för

Skärmsynlighet på OldWorld Powermac-datorer. Vissa OldWorld Powermac-datorer, mestadels de med control-grafikdrivrutinen, kanske inte producerar en färgkarta med pålitliga resultat i synbar utskrift under Linux när skärmen är konfigurerad för fler än 256 färger. Om du upplever liknande problem med din skärm efter omstart (du kan ibland se data på skärmen, men i andra fall inte se någonting alls), eller om skärmen blir svart efter uppstart av installationsprogrammet istället för att visa dig användargränssnittet, prova att ändra din skärminställning under MacOS till att använda 256 färger istället för tusentals eller miljoner färger.