3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành

Tiết đoạn này sẽ hướng dẫn bạn qua tiến trình thiết lập phần cứng nào yêu cầu trước khi cài đặt Debian. Bình thường, tiến trình này gồm có việc kiểm tra, và có thể thay đổi, thiết lập phần vững cho hệ thống. Phần vững (firmware) là phần mềm lõi được dùng bởi phần cứng, đặc biệt trong tiến trình nạp và khởi động hệ điều hành (một khi mở điện). Bên dưới cũng diễn tả một số vấn đề phần cứng đã biết có tác động sự đáng tin cậy của Debian GNU/Linux trên máy tính của bạn.

3.6.1. Gọi OpenFirmware

Bình thường không cần thiết lập BIOS (tên OpenFirmware) trên hệ thống kiểu PowerPC. Cả PrEp lẫn CHRP đều có sẵn OpenFirmware, nhưng tiếc là cách gọi nó thay đổi mỗi hãng chế tạo một khác. Bạn cần phải xem tài liệu hướng dẫn có sẵn với máy đó.

Trên máy Apple Mac PowerPC, bạn gọi OpenFirmware bằng tổ hợp phím Command (cloverleaf/Apple)+Option+o+f đồng thời trong khi khởi động. Bình thường, nó sẽ đợi tổ hợp phím này sau khi rung chuông khởi động, nhưng mà cách tính thời gian chính xác biên đổi mỗi mẫu một khác. Xem Hỏi Đáp http://www.netbsd.org/Ports/macppc/faq.html để tìm mẹo thêm.

Dấu nhắc OpenFirmware hình như đây:

ok
0 >

Ghi chú rằng trên máy Mac PowerPC cũ hơn, I/O (nhập/xuất) mặc định và đôi khi được kiểm soát bằng mạch điện điện tử để tương tác với người dùng của OpenFirmware chạy qua cổng nối tiếp (cổng bộ điều giải). Nếu bạn gọi OpenFirmware trên máy kiểu đó, chỉ hiển thị màn hình màu đen. Trong trường hợp đó, cần thiết chương trình thiết bị cuối chạy trên máy tính khác, được kết nối đến cổng bộ điều giải, để tương tác với OpenFirmware.

Trên máy Apple Mac G3 màu be kiểu cũ (chạy OpenFirmware phiên bản 2.0f1 và 2.4), chức năng OpenFirmware bị hỏng. Rất có thể là máy kiểu này không thể khởi động từ đĩa cứng, nếu phần vững chưa có đắp vá riêng. Đắp vá phần vững này có sẵn trong tiện ích System Disk 2.3.1, sẵn sàng từ Apple ở địa chỉ ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin. Sau khi giải nén tiện ích này dưới MacOS, và khởi chạy nó, hãy bấm cái nút Save (Lưu) để cài đặt các đắp vá phần vững vào bộ nhớ nvram.

3.6.2. How to update bare metal ppc64el firmware

This is an excerpt from IBM PowerKVM on IBM POWER8.

Open Power Abstraction Layer (OPAL) is the system firmware in the stack of POWER processor-based server.

There may be instances when the user might have to upgrade the Power Systems firmware to a more recent level to acquire new features or additional support for devices.

Make sure that the following requirements are met:

 • Thứ tự trên hệ thống.

 • the .img file of the OPAL level that the user needs to update to;

 • the machine isn't under HMC control.

Power Systems has two sides of flash to boot firmware from, namely permanent and temporary. This provides a way to test firmware updates on the temporary side of the flash before committing the tested changes to the permanent side, thereby committing the new updates.

Perform the following steps for the update:

 1. Save the level of the existing firmware before really updating. In ASM, in the system menu, click Service Aids ??? Service Processor Command Line, and run the following command:

  cupdcmd -f
  

 2. Download the .img file of the level of firmware to be updated to a location in the host filesystem. Refer to IBM Fix Central for downloading the image file.

  Verify the image downloaded by running the following command and save the output.

  $update_flash -v -f <file_name.img>
  

 3. Update the firmware by running the following command.

  $update_flash -f <file_name.img>
  

  [Ghi chú] Ghi chú

  • The command reboots the system and therefore, sessions if any, would be lost.

  • Do not reboot or switch off the system until it is back.

 4. Verify the updated firmware level of the temporary side of the flash as in step 1.

 5. In case the update has to be reverted, the user can do so by running this command:

    $update_flash -r
  

  Rejection would reject only the temporary side of the flash. Therefore, the new level should be committed to the permanent side only after thorough testing of the new firmware.

  The new updated level can be committed to the permanent side of the flash by running the following command.

  $update_flash -c
  

3.6.3. Updating KVM guest firmware (SLOF)

Slimline Open Firmware (SLOF) is an implementation of the IEEE 1275 standard. It can be used as partition firmware for pSeries machines running on QEMU or KVM.

The package qemu-slof is, in fact, a dependency of package qemu-system-ppc (which also provides the virtual package qemu-system-ppc64), and can be installed or updated via apt-get tool on Debian-based distros. Like so:

# apt-get install qemu-slof

SLOF can also be installed into rpm-based distribution systems, given the proper repository or rpm package. Additionally, the upstream source code is available at http://github.com/leilihh/SLOF.

Thus, one can use a different SLOF file rather than the default, when running qemu-system, by adding the command line argument -bios <slof_file> when starting qemu.

3.6.4. Vấn đề phần cứng cần theo dõi

Tầm nhìn bộ trình bày của PowerMac kiểu cũ. Một số máy PowerMac kiểu cũ, nhất là những máy có trình điều khiển bộ trình bày kiểu điều khiển (control), có lẽ không tạo sơ đồ màu sắc có kết quả đáng tin cậy dưới Linux, khi bộ trình bày được cấu hình cho số màu sắc hơn 256. Nếu bạn gặp khó khăn như vậy với bộ trình bày sau khi khởi động lại (lúc này bạn xem được dữ liệu trên màn hình, còn lúc khác không xem gì), hoặc nếu màn hình trở thành màu đen sau khi khởi động trình cài đặt thay vào hiển thị giao diện người dùng, hãy thử thay đổi thiết lập trình bày dưới hệ điều hành MacOS thành 256 màu sắc thay cho thousands (mấy nghìn) hay millions (mấy tỷ) màu sắc.