5.1. Starta upp installationsprogrammet på PowerPC

[Varning] Varning

Om du har andra operativsystem på din dator som du önskar att behålla (via en uppstartsmeny), bör du försäkra dig om att de har stängts av på ett korrekt sätt innan du startar installationsprogrammet. Installation av ett operativsystem under tiden ett annat operativsystem står i viloläge (har växlats ut till disk) kan resultera i att tillståndsinformationen om operativsystemet går förlorad eller skadas, vilket kan leda till problem vid en omstart.

[Notera] Notera

För information om hur man startar upp det grafiska installationsprogrammet, se Avsnitt 5.1.1, ”The Graphical Installer”.

5.1.1. The Graphical Installer

The graphical version of the installer is only available for a limited number of architectures, including PowerPC. The functionality of the graphical installer is essentially the same as that of the text-based installer as it basically uses the same programs, but with a different frontend.

Although the functionality is identical, the graphical installer still has a few significant advantages. The main advantage is that it supports more languages, namely those that use a character set that cannot be displayed with the text-based newt frontend. It also has a few usability advantages such as the option to use a mouse, and in some cases several questions can be displayed on a single screen.

For PowerPC, currently only an experimental mini ISO image is available[3]. It should work on almost all PowerPC systems that have an ATI graphical card, but is unlikely to work on other systems.

Just as with the text-based installer it is possible to add boot parameters when starting the graphical installer.

[Notera] Notera

The graphical installer requires significantly more memory to run than the text-based installer: 170MB. If insufficient memory is available, it will automatically fall back to the text-based newt frontend.

If the amount of memory in your system is below 32MB, the graphical installer may fail to boot at all while booting the text-based installer would still work. Using the text-based installer is recommended for systems with little available memory.

5.1.2. Uppstart från en cd-rom

Om du har en cd-uppsättning och om din maskin har stöd för att starta upp direkt från cd, bra! Bara att mata in din cd-skiva, starta om och fortsätt till nästa kapitel.

Observera att vissa cd-enheter kan kräva speciella drivrutiner och kan därför vara otillgängliga i de tidiga stegen av installationen. Om det visar sig att det vanliga sättet att starta upp från en cd inte fungerar på din maskinvara, besök det här kapitlet igen och läs om alternativa kärnor och installationsmetoder som kan fungera för dig.

Även om du inte kan starta upp från cd-rom kan du antagligen installera Debians systemkomponenter och de paket du vill från cd-rom. Starta helt enkelt upp på ett annat media, såsom disketter. När det är dags att installera operativsystemet, grundsystemet och eventuellt andra paket, peka installationssystemet till cd-rom-enheten.

Om du har problem att starta upp, se Avsnitt 5.4, ”Felsök installationsprocessen”.

För närvarande är PReP (dock inte alla system) och New World PowerMac de enda underarkitekturerna för PowerPC som har stöd för uppstart från cd-rom. På PowerMac, håll ned c-tangenten, eller annars tangentkombinationen Command, Option, Shift och Delete samtidigt vid uppstart för att starta upp från cd-rom.

To boot a PowerMac from an external Firewire CD/DVD drive invoke Open Firmware prompt first (see Avsnitt 3.6.1, ”Starta OpenFirmware”), then type

0 > boot fw/node/sbp-2/disk:,\install\yaboot

for an alternative way to boot from the internal factory default CD/DVD drive type

0 > boot cd:,\install\yaboot

OldWorld PowerMac kommer inte att starta upp på en Debian-cd på grund av att OldWorld-datorer förlitade sig på att en Mac OS ROM cd-uppstartsdrivrutin skulle finnas på cd-skivan, och en fri version av den här drivrutinen finns inte tillgänglig. Alla OldWorld-system har diskettenheter, så använd diskettenheten för att starta installationsprogrammet, och peka sedan installationsprogrammet till cd-enheten för de nödvändiga filerna.

To boot Debian CD/DVD on Pegasos II machine, hold Esc key immediately after pressing the power-on button, when SmartFirmware prompt appears, type

boot cd install/pegasos

On YDL Powerstation machine, pres s immediately after Press 's' to enter Open Firmware message, when SLOF prompt appears type

0 > boot cdrom

5.1.3. Starta upp från hårddisk

Uppstart från ett befintligt operativsystem är ofta ett bekvämt alternativ, för vissa system är det den enda installationsmetoden som stöds.

För att starta upp installationsprogrammet från hårddisk så måste du redan ha hämtat och placerat de nödvändiga filer som beskrivs i Avsnitt 4.4, ”Förbereda filer för uppstart med hårddisk”.

5.1.3.1. Starta upp OldWorld PowerMac från MacOS

Om du ställer in en BootX i Avsnitt 4.4.1, ”Uppstart av hårddiskinstallerare på OldWorld Mac”, kan du använda den för att starta upp installationssystemet. Dubbelklicka på programikonen BootX. Klicka på knappen Options och välj Use Specified RAM Disk. Det här kommer att ge dig chansen att välja filen ramdisk.image.gz. Du kan behöva att kryssa i rutan No Video Driver, beroende på din maskinvara. Klicka sedan på knappen Linux för att stänga av MacOS och starta upp installationsprogrammet.

5.1.3.2. Starta upp NewWorld Mac från OpenFirmware

Du har redan placerat filerna vmlinux, initrd.gz, yaboot och yaboot.conf i rotnivån av din HFS-partition i Avsnitt 4.4.2, ”Uppstart av hårddiskinstallerare på NewWorld Mac”. Du måste nu starta om datorn in i OpenFirmware (se Avsnitt 3.6.1, ”Starta OpenFirmware”). Vid prompten, skriv in

0 > boot hd:x,yaboot

ersätt x med partitionsnumret för HFS-partitionen där kärnan och yaboot-filerna placerades, följt av Enter. På vissa maskiner kan du behöva använda ide0: istället för hd:. Om ett par sekunder kommer du att se en yaboot-prompt

boot:

Vid yaboots boot:-prompt, ange antingen install eller install video=ofonly följt av Enter. Argumentet video=ofonly är för maximal kompatibilitet; du kan prova den om install inte fungerar. Debians installationprogram ska nu starta.

5.1.4. Uppstart via TFTP

Uppstart från nätverket kräver att du har en nätverksanslutning och en TFTP-server konfigurerad för uppstarter (DHCP, RARP eller BOOTP).

Installationsmetoden som har stöd för nätverksuppstart finns beskriven i Avsnitt 4.5, ”Förbered filerna för nätverksuppstart via TFTP”.

För närvarande har PReP- och NewWorld PowerMac-systemen stöd för uppstart via nätverk.

På maskiner med Open Firmware, såsom NewWorld Power Mac-datorer, gå in i uppstartsmonitorn (se Avsnitt 3.6.1, ”Starta OpenFirmware”) och använd kommandot

0 > boot enet:0

Om det inte fungerar så kanske du måste lägga till ett filnamn som detta:

0 > boot enet:0,yaboot

Maskiner som PReP och CHRP kan använda olika sätt att adressera nätverket. På en PReP-maskin kan du prova

boot net:server_ipadr,fil,klient_ipadr

På vissa PReP-system (t.ex. Motorola PowerStack-maskiner) kan kommandot help boot ge en beskrivning över syntaxen och tillgängliga flaggor.

5.1.5. Uppstart från startdisketter

Uppstart från disketter stöds för PowerPC, fast det generellt sett endast gäller för OldWorld-system. NewWorld-system är inte utrustade med diskettenheter, och USB-diskettenheter stöds inte för uppstart.

Du ska redan ha hämtat diskettavbildningerna du behövde och skapat disketterna från avbildningarna i Avsnitt 4.3, ”Skapa startdisketter från diskettavbildningar”.

För att starta upp från disketten boot-floppy-hfs.img, placera den i diskettenheten efter att systemet har stängts ned, och slå sedan på systemet.

[Notera] Notera

För de som inte känner till hur Macintosh-disketter hanteras: en diskett som placeras i maskinen före uppstart kommer att vara första prioritet för systemet att starta upp från. En diskett utan ett giltigt uppstartssystem kommer att matas ut, och maskinen kommer sedan att leta efter startbara hårddiskpartitioner.

Efter uppstart kommer disketten root.bin att begäras. Mata in rotdisketten och tryck Enter. Installeringsprogrammet startas automatiskt efter att rotsystemet har lästs in i minnet.

5.1.6. Uppstartsparametrar för PowerPC

Många äldre Apple-skärmar använde läget 640x480 67Hz. Om din bild verkar vara sned på en äldre Apple-skärm, prova att lägga till uppstartsargumentet video=atyfb:vmode:6 , som kommer att välja det läget för de flesta Mach64- och Rage-grafikmaskinvara. För Rage 128-maskinvara, skall video=aty128fb:vmode:6 användas.[3] The mini ISO image can be downloaded from a Debian mirror as described in Avsnitt 4.2, ”Hämta filer från Debian-speglar”. Look for netboot/gtk/mini.iso.