Kapitel 1. Introduktion

Innehållsförteckning

1.1. Rapportera fel i det här dokumentet
1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter
1.3. Källor för det här dokumentet

Detta dokument upplyser användarna av Debian-distributionen om större förändringar i version 9 (kodnamn stretch).

Dokumentet kommer att förklara hur man på ett säkert sätt uppgraderar från utgåvan 8 (kodnamn jessie) till den aktuella utgåvan och informerar om kända potentiella problem som kan uppstå i den processen.

Du kan få tag på senaste versionen av detta dokument på https://www.debian.org/releases/stretch/releasenotes. Du kan säkerställa att du läser den senaste versionen av dokumentet genom att jämföra datumen på första sidan.

[Observera]Observera

Observera att det är omöjligt att lista alla kända problem och därför har ett urval gjorts baserat på en kombination av den allmänna förekomsten och problemets inverkan.

Observera att vi endast ger stöd för och dokumenterar uppgraderingen från den tidigare utgåvan av Debian (i det här fallet, uppgradering från jessie). Om du behöver uppgradera från äldre utgåvor föreslår vi att du läser tidigare versioner av kommentarerna för utgåvan och uppgraderar till jessie först.

1.1. Rapportera fel i det här dokumentet

Vi har försökt att testa alla steg i uppgraderingen som beskrivs i det här dokumentet. Vi har också försökt förutse alla möjliga problem som kan inträffa för våra användare.

Nevertheless, if you think you have found a bug (incorrect information or information that is missing) in this documentation, please file a bug in the bug tracking system against the release-notes package. You might first want to review the existing bug reports in case the issue you've found has already been reported. Feel free to add additional information to existing bug reports if you can contribute content for this document.

Vi uppskattar, och uppmuntrar, rapporter med rättelser till dokumentets källor. Du kan hitta mer information som beskriver hur du får tillgång till källan för detta dokument på Avsnitt 1.3, ”Källor för det här dokumentet”.

1.2. Bidra med uppgraderingsrapporter

Vi välkomnar all information från användare som relaterar till uppgraderingar från jessie till stretch. Om du vill ge oss information kan du skicka in den genom en felrapport via felrapporteringssystemet mot paketet upgrade-reports med dina erfarenheter. Vi önskar att du komprimerar eventuella bilagor som inkluderats (med gzip).

Inkludera följande information när du skickar in din uppgraderingsrapport:

  • Statusen för paketdatabasen före och efter uppgraderingen: dpkgs statusdatabas finns tillgänglig i /var/lib/dpkg/status och apts statusinformation för paket finns i /var/lib/apt/extended_states. Du bör ha gjort en säkerhetskopia före uppgraderingen, vilket beskrivs på Avsnitt 4.1.1, ”Säkerhetskopiera all data och konfigurationsinformation”, men du kan också hitta säkerhetskopior av /var/lib/dpkg/status i /var/backups.

  • Sessionsloggar från script. Läs mer om detta i Avsnitt 4.4.1, ”Spela in sessionen”.

  • Dina apt-loggar, tillgängliga i /var/log/apt/term.log eller dina aptitude-loggar, tillgängliga i /var/log/aptitude.

[Notera]Notera

Du bör ta dig tid att granska och ta bort eventuellt känslig och/eller konfidentiell information från loggfilerna innan de inkluderas i en felrapport eftersom informationen kommer att publiceras i en publik databas.

1.3. Källor för det här dokumentet

The source of this document is in DocBook XML format. The HTML version is generated using docbook-xsl and xsltproc. The PDF version is generated using dblatex or xmlroff. Sources for the Release Notes are available in the SVN repository of the Debian Documentation Project. You can use the web interface to access its files individually through the web and see their changes. For more information on how to access SVN please consult the Debian Documentation Project SVN information pages.