Kapitel 2. Vad är nytt i Debian 9

Innehållsförteckning

2.1. Arkitekturer med stöd
2.2. Vad är nytt i distributionen?
2.2.1. CD-, DVD- och BD-skivor
2.2.2. Säkerhet
2.2.3. MariaDB ersätter MySQL
2.2.4. Improvements to APT and archive layouts
2.2.5. Ny spegel deb.debian.org
2.2.6. Byte till ”Modern” GnuPG
2.2.7. Nytt arkiv för debug-symboler
2.2.8. Ny metod för att namnge nätverksgränssnitt
2.2.9. News from Debian Med Blend

Wikin har mer information om detta ämne.

2.1. Arkitekturer med stöd

Debian 9 introduces one new architecture:

 • 64-bit MIPS med omvänd byteordning (mips64el)

Debian 9 regrettably removes support for the following architecture:

 • PowerPC (powerpc)

Följande arkitekturer stöds officiellt av Debian stretch:

 • 32-bit PC (i386) and 64-bit PC (amd64)

 • 64-bit ARM (arm64)

 • ARM EABI (armel)

 • ARMv7 (EABI hard-float ABI, armhf)

 • MIPS (mips (rak byteordning) och mipsel (omvänd byteordning))

 • 64-bit MIPS med omvänd byteordning (mips64el)

 • 64-bit PowerPC med omvänd byteordning (ppc64el)

 • IBM System z (s390x)

Du kan läsa mer om porteringsstatus och porteringsspecifik information för din arkitektur på Debians webbsidor för porteringar.

2.2. Vad är nytt i distributionen?

 TODO: Kom ihåg att uppdatera siffrorna i .ent-filen
   använd skriptet changes-release.pl som finns under ../

Den nya utgåvan av Debian kommer med ännu fler programvaror än dess föregångare jessie; distributionen inkluderar över 15346 nya paket och innehåller totalt 51687 paket. Större delen av programvaran i distributionen har uppdaterats: över 29859 programvarupaket (det är 57% av alla paket i jessie). Ett stort antal paket (över 6739, 13 % av paketen i jessie) har av olika anledningar tagits bort från distributionen. Du kommer inte att se några uppdateringar för dessa paket och de kommer att markeras som "föråldrade" i din pakethanterare, läs även Avsnitt 4.8, ”Föråldrade paket”.

Debian skickar än en gång med flera olika skrivbordsprogram och -miljöer. Bland annat inkluderas skrivbordsmiljöerna Gnome 3.22, KDE 5.8, XFCE 4.12, MATE 1.16 och LXDE.

Produktivitetsapplikationerna har också uppgraderats och detta omfattar kontorssvierna:

 • LibreOffice uppgraderad till 5.2;

 • Calligra is upgraded to 2.9.

Uppdateringar av andra skrivbordsapplikation inkluderar uppgraderingen av Evolution 3.22.

Den här utgåvan inkluderar även, bland annat, följande programvaruuppdateringar:

PaketVersion i 8 (jessie)Version i 9 (stretch)
BIND DNS Server9.99.10
Emacs24.424.5 och 25.1
Exim standardval som e-postserver4.844.88
Firefox45.5 (även kallad Iceweasel)50.0
GNU Compiler Collection som standardkompilator4.96.3
GnuPG1.42.1
Inkscape0.480.91
GNU C bibliotek2.192.24
LinuxkärnorVersion 3.16Version 4.9
MariaDB10.010.1
MySQL5.5borttagen
Nginx1.61.10
OpenJDK78
OpenSSH6.7p17.4p1
Perl5.205.24
PHP5.67.0
Postfix MTA2.113.1
PostgreSQL9.49.6
Python 33.43.5
Samba4.14.5
Vim78
 TODO: (JFS) Lista annan servermjukvara? RADIUS? Streaming ?

Debian stödjer Linux Standard Base (LSB) version 4.1, med ett specifikt undantag specifikt för Debian: Qt3 inkluderas inte.

2.2.1. CD-, DVD- och BD-skivor

Den officiella Debian-distributionen levereras på 12 till 14 binär-DVD-skivor (beroende på arkitektur) och 12 källkods-DVD-skivor. Dessutom finns en multiarkitektur DVD-skiva med delar av utgåvan för arkitekturerna amd64 och i386 och deras källkod. Debian levereras också som Blu-ray (BD)-avbildning och dubbellager Blu-ray-avbildningar (DLBD) för arkitekturerna amd64 och i386 respektive för källkoden. Debian levererades tidigare på ett stort antal CD-avbildningar för varje arkitektur men i och med utgåvan stretch görs inte detta mer.

2.2.2. Säkerhet

I och med stretch använder Debians version av kompilatorn GNU GCC 6 positionsoberoende binärer ("position independent executables", PIE). I och med detta kommer de allra flesta körbara filerna nu att ha address space layout randomization" (ASLR)(engelska), vilket är ett sätt att undvika vissa sårbarheter som nu är probabilistiska istället för deterministiska.

2.2.3. MariaDB ersätter MySQL

MariaDB is now the default MySQL variant in Debian, at version 10.1. The stretch release introduces a new mechanism for switching the default variant, using metapackages created from the mysql-defaults source package. For example, installing the metapackage default-mysql-server will install mariadb-server-10.1. Users who had mysql-server-5.5 or mysql-server-5.6 will have it removed and replaced by the MariaDB equivalent. Similarly, installing default-mysql-client will install mariadb-client-10.1.

[Viktigt]Viktigt

Observera att databasens binärdataformat inte är bakåtkompatibelt. När du uppgraderat till MariaDB 10.1 kan du inte gå tillbaka till någon tidigare version av MariaDB eller MySQL såvida du inte har en komplett databaskopia. Därför ska en säkerhetskopia göras före uppgraderingen påbörjas på viktiga databaser. Använd ett för ändamålet avsett verktyg som mysqldump.

Paketen virtual-mysql-* och default-mysql-* kommer att fortsätta existera. MySQL kommer fortsatt att underhållas i Debians stabila utgåva. Se även wikisidan för Debian MySQL Team(engelska) för mer aktuell information om mysql-relaterade mjukvaror i Debian.

2.2.4. Improvements to APT and archive layouts

The apt package manager has seen a number of improvements since jessie. Most of these apply to aptitude as well. Following are selected highlights of some of these.

On the security side, APT now rejects weaker checksums by default (e.g. SHA1) and attempts to download as an unprivileged user. Please refer to Avsnitt 5.3.2.3, ”Nya krav för APT-förråd” and Avsnitt 5.3.2.1, ”APT now fetches files as an unprivileged user (_apt)” for more information.

The APT-based package managers have also gotten a number of improvements that will remove the annoying hash sum mismatch warning that occurs when running apt during a mirror synchronization. This happens via the new by-hash layout, which enables APT to download metadata files by their content hash.

If you use third-party repositories, you may still experience these intermittent issues, if the vendor does not provide the by-hash layout. Please recommend them to adopt this layout change. A very short technical description is available in the Repository format description.

While this may be mostly interesting for mirror administrators, APT in stretch can use DNS (SRV) records to locate an HTTP backend. This is useful for providing a simple DNS name and then managing backends via DNS rather than using a redirector service. This feature is also used by the new Debian mirror described in Avsnitt 2.2.5, ”Ny spegel deb.debian.org”.

2.2.5. Ny spegel deb.debian.org

Debian tillhandahåller nu än ny extra tjänst kallad deb.debian.org. Tjänsten erbjuder huvudarkivet, säkerhetsarkivet, porteringar och vårt nya debug-arkiv (läs mer i Avsnitt 2.2.7, ”Nytt arkiv för debug-symboler”) via ett värdnamn som är lätt att minnas.

This service relies on the new DNS support in APT, but will fall back to a regular redirect for HTTPS access or older versions of APT. More details are provided on deb.debian.org.

Tack till Fastly och Amazon CloudFront för sponsringen av CDN-bakdelar bakom denna tjänst.

2.2.6. Byte till ”Modern” GnuPG

The stretch release is the first version of Debian to feature the modern branch of GnuPG in the gnupg package. This brings with it elliptic curve cryptography, better defaults, a more modular architecture, and improved smartcard support. The modern branch also explicitly does not support some older, known-broken formats (like PGPv3). See /usr/share/doc/gnupg/README.Debian for more information.

We will continue to supply the classic branch of GnuPG as gnupg1 for people who need it, but it is now deprecated.

2.2.7. Nytt arkiv för debug-symboler

[Notera]Notera

Detta avsnitt är störst intresse för utvecklare eller om du behöver utföra en komplett spårning av stacken (stack trace) i en kraschrapport.

Previously, the main Debian archive would include packages containg debug symbols for selected libraries or programs. With stretch, most of these have been moved to a separate archive called the debian-debug archive. This archive contains the debug symbol packages for the vast majority of all packages provided by Debian.

If you want to fetch such debug packages, please include the following in your APT sources:

deb http://debug.mirrors.debian.org/debian-debug/ stretch-debug main

Det går även att hämta paketen från snapshot.debian.org.

Väl aktiverat så kan du nu hämta debug-symboler för paketet genom att installera pkg-dbgsym. Notera dock att vissa paket tillhandahåller fortfarande ett särskilt paket på formen pkg-dbg i huvudarkivet istället för via dbgsym.

2.2.8. Ny metod för att namnge nätverksgränssnitt

The installer and newly installed systems will use a new standard naming scheme for network interfaces instead of eth0, eth1, etc. The old naming method suffered from enumeration race conditions that made it possible for interface names to change unexpectedly and is incompatible with mounting the root filesystem read-only. The new enumeration method relies on more sources of information, to produce a more repeatable outcome. It uses the firmware/BIOS provided index numbers and then tries PCI card slot numbers, producing names like ens0 or enp1s1 (ethernet) or wlp3s0 (wlan). USB devices, which can be added to the system at any time, will have names based upon their ethernet MAC addresses.

This change does not apply to upgrades of jessie systems; the naming will continue to be enforced by /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules. For more information, see /usr/share/doc/udev/README.Debian.gz or the upstream documentation.

2.2.9. News from Debian Med Blend

Besides several new packages and updates for software targeting life sciences and medicine, the Debian Med team has again put a focus on the quality of the provided packages. In a GSoC project and an Outreachy project, two students worked hard to add Continuous Integration support to the packages with the highest popularity-contest usage statistics. The latest Debian Med sprint in Bucharest also concentrated on package testing.

To install packages maintained by the Debian Med team, install the metapackages named med-*, which are at version 3.0.1 for Debian stretch. Feel free to visit the Debian Med tasks pages to see the full range of biological and medical software available in Debian.