B.3. Een antwoordbestand aanmaken

Een antwoordbestand wordt opgemaakt in de indeling die door het commando debconf-set-selections gebruikt wordt. De algemene indeling van een regel in een antwoordbestand is:

<eigenaar> <naam_van_de_vraag> <vraagtype> <waarde>

Het bestand moet beginnen met #_preseed_V1

U moet enkele regels in acht nemen als u een antwoordbestand schrijft.

De makkelijkste manier om een antwoordbestand te maken is om het voorbeeldbestand waarnaar in Paragraaf B.4, “Inhoud van het antwoordbestand (voor bookworm)” gerefereerd wordt, te gebruiken als basis en daarop voort te werken.

Een andere methode is om een handmatige installatie uit te voeren en nadien, na het opnieuw opstarten van het systeem, het commando debconf-get-selections uit het pakket debconf-utils te gebruiken om zowel de debconf-databank als de cdebconf-databank van het installatiesysteem te dumpen naar één bestand:

$ echo "#_preseed_V1" > bestand
$ debconf-get-selections --installer >> bestand
$ debconf-get-selections >> bestand

Een bestand dat op deze manier gegenereerd wordt, bevat echter enkele elementen die niet gebruikt zouden mogen worden in een antwoordbestand en voor de meeste gebruikers is het voorbeeldbestand een beter aanknopingspunt.

[Opmerking] Opmerking

Deze methode betrouwt op het feit dat aan het einde van de installatie de cdebconf-databank van het installatiesysteem opgeslagen wordt in /var/log/installer/cdebconf op het geïnstalleerde systeem. Maar omdat de databank gevoelige informatie kan bevatten, kunnen de bestanden standaard enkel door de systeembeheerder gelezen worden.

De map /var/log/installer en alle bestanden die ze bevat, zullen van uw systeem verwijderd worden als u het pakket installation-report wist met het commando purge.

Om mogelijke waarden voor vragen te controleren, kunt u nano gebruiken om de bestanden in /var/lib/cdebconf na te kijken terwijl een installatie bezig is. Bekijk templates.dat voor de ruwe sjablonen en questions.dat voor de huidige waarden en voor de waarden die aan variabelen toegekend werden.

Om na te gaan of de indeling van uw antwoordbestand geldig is, vooraleer u een installatie gaat uitvoeren, kunt u het commando gebruiken debconf-set-selections -c preseed.cfg (waarbij preseed.cfg de naam van het antwoordbestand is).