3.6. Configuratie van hardware en besturingssysteem voor de installatie

Dit deel behandelt eventuele hardware-instellingen die u moet uitvoeren voordat u Debian installeert. In het algemeen gaat het dan over het controleren en eventueel wijzigen van instellingen in de BIOS/UEFI/systeemfirmware op uw systeem. Het BIOS/UEFI of de systeemfirmware is de kernsoftware die door de hardware wordt gebruikt. Deze speelt een cruciale rol bij het begin van het opstarten (na het aanzetten van de computer).

3.6.1. Hoe de primaire (bare metal) ppc64el firmware updaten

Dit is een uittreksel uit IBM PowerKVM on IBM POWER8.

Open Power Abstraction Layer (OPAL) is de systeemfirmware in de stack van een op een POWER-processor gebaseerde server.

Er kunnen gevallen zijn waarbij de gebruiker de firmware van het Power System moet opwaarderen naar een recenter niveau om nieuwe functionaliteit te bekomen of betere ondersteuning voor apparaten.

Zorg ervoor dat aan de volgende vereisten voldaan werd:

 • een OS om op het systeem te functioneren;

 • het .img-bestand van het OPAL-niveau waarnaar de gebruiker moet updaten;

 • de machine staat niet onder HMC-beheer.

Power Systems hebben een tweezijdig flashgeheugen om firmware van op te starten, namelijk een permanente en een tijdelijke zijde. Dit geeft de mogelijkheid om firmware-updates te testen op de tijdelijke zijde van het flashgeheugen vooraleer de uitgeteste wijzigingen toe te passen aan de permanente kant en op die manier de nieuwe updates definitief door te voeren.

Zet de volgende stappen voor de update:

 1. Sla het niveau van de bestaande firmware op vooraleer de update echt uit te voeren. In ASM moet u in het systeemmenu klikken op Service Aids -> Service Processor Command Line en het volgende commando uitvoeren:

  cupdcmd -f
  

 2. Download het .img-bestand van het firmware-niveau voor de opwaardering naar een locatie in het bestandssysteem van de host. Wendt u tot IBM Fix Central voor het downloaden van het image-bestand.

  Controleer het gedownloade image door het volgende commando uit te voeren en sla de uitvoer op.

  $update_flash -v -f <file_name.img>
  

 3. Update de firmware met het volgende commando.

  $update_flash -f <file_name.img>
  

  [Opmerking] Opmerking

  • Het commando start het systeem opnieuw op en eventuele bestaande sessies zullen daardoor verloren gaan.

  • Herstart het systeem niet of het schakel het niet uit vooraleer het terug operationeel is.

 4. Controleer het opgewaardeerde firmware-niveau aan de tijdelijke kant van het flashgeheugen zoals in stap 1.

 5. In geval de update moet teruggedraaid worden, kan de gebruiker dit doen door dit commando uit te voeren:

    $update_flash -r
  

  Een afwijzing verwerpt de update enkel op de tijdelijke kant van het flashgeheugen. Daarom mag het nieuwe niveau slechts toegepast worden aan de permanente kant na grondig testen van de nieuwe firmware.

  Het nieuwe opgewaardeerde niveau kan toegepast worden in de permanente kant van het flashgeheugen door het volgende commando uit te voeren.

  $update_flash -c
  

3.6.2. De firmware van een KVM-gast opwaarderen (SLOF)

Slimline Open Firmware (SLOF) is een toepassing van de standaard IEEE 1275. Het kan gebruikt worden als partitie-firmware voor pSeries-machines die onder QEMU of KVM functioneren.

In feite is het pakket qemu-slof een vereiste van het pakket qemu-system-ppc (dat ook voorziet in het virtueel pakket qemu-system-ppc64) en kan het geïnstalleerd of opgewaardeerd worden via het apt-gereedschap in op Debian gebaseerde distributies. Dit gaat zo:

# apt install qemu-slof

SLOF kan ook geïnstalleerd worden op systemen met een op rpm-gebaseerde distributie met de gepaste pakketbron of het gepaste rpm-pakket. Daarenboven is ook de broncode van de toeleveraar beschikbaar op http://github.com/leilihh/SLOF.

Men kan dus ook bij het uitvoeren van qemu-system een ander SLOF-bestand gebruiken in plaats van het standaardbestand door bij het starten van qemu het commandoregelargument -bios <slof_file> te gebruiken.

3.6.3. PowerKVM hypervisor opwaarderen

3.6.3.1. Instructies voor een over het netwerk opstartende (netboot) installatie

U heeft een DHCP/TFTP (BOOTP)-server en een webserver nodig. Na het downloaden van ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso moet u het aankoppelen via het loop-apparaat en het uitpakken in een map die zich binnen het www-basisbestandssysteem (bijvoorbeeld wwwroot) bevindt:

# cd <map-waarin-het-iso-is>
# mkdir ./iso
# sudo mount -o loop ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso ./iso
# cp -a ./iso/* <pad-naar-wwwroot>

Maak het bestand petitboot.conf aan in een map onder uw tftp-basisbestandssysteem, bijvoorbeeld /tftproot/powerkvm met de volgende inhoud:

label PowerKVM Geautomatiseerde Installatie
kernel http://IP-VAN-UW-SERVER/PAD-NAAR-wwwroot/ppc/ppc64/vmlinuz
initrd http://IP-VAN-UW-SERVER/PAD-NAAR-wwwroot/ppc/ppc64/initrd.img
append root=live:http://IP-VAN-UW-SERVER/PAD-NAAR-wwwroot/LiveOS/squashfs.img repo=http://IP-VAN-UW-SERVER/PAD-NAAR-wwwroot/packages rd.dm=0 rd.md=0 console=hvc0 console=tty0

Bewerk het bestand dhcpd.conf en plaats aan het begin ervan volgende instructie:

option conf-file code 209 = text;

Voeg de volgende systeeminstructie toe:

host <uw-systeem> {
  hardware ethernet <macaddr v/h systeem>
  fixed-address <ip v/h systeem>;
  option host-name "<hostname v/h systeem>";
  option conf-file "<powerkvm/petitboot.conf>";
 }

Herstart de dhcp-server.

Start uw PowerLinux machine op.

Bij petitboot zou u de volgende keuzemogelijkheid moeten hebben (selecteer deze):

"PowerKVM Geautomatiseerde Installatie" 

Het menu van het installatieprogramma zou automatisch moeten verschijnen.

3.6.3.2. Instructies voor DVD

Start het ISO-bestand ibm-powerkvm-*-ppc64-service-*.iso op (brandt een DVD of maak hem virtueel aan als u QEMU gebruikt) en wacht het opstarten gewoon af.

Bij petitboot zou u de volgende keuzemogelijkheid moeten hebben (selecteer deze):

"POWERKVM_LIVECD" 

Het menu van het installatieprogramma zou automatisch moeten verschijnen.