6.5. Aanpassingen maken

Met behulp van de shell (zie Paragraaf 6.3.9.2, “Een shell gebruiken en de logs bekijken”), kan het installatieproces zorgvuldig worden aangepast, zodat het geschikt is voor uitzonderlijke gebruikssituaties:

6.5.1. Een ander init-systeem installeren

Debian gebruikt systemd als het standaard init-systeem. Andere init-systemen (zoals sysvinit en OpenRC) worden echter ondersteund, en het gemakkelijkste moment om een alternatief init-systeem te selecteren is tijdens het installatieproces. Raadpleeg de Init-pagina op de Debian-wiki voor gedetailleerde instructies om dit te doen.