Dodatok A. Ako spravovať váš systém jessie pred aktualizáciou

Obsah

A.1. Ako aktualizovať váš systém jessie
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Táto príloha obsahuje informácie o tom, ako sa môžete uistiť, že dokážete inštalovať a aktualizovať balíky jessie pred aktualizáciou na stretch. Malo by to byť potrebné iba v určitých situáciách.

A.1. Ako aktualizovať váš systém jessie

V podstate sa to nelíši od bežnej aktualizácie jessie, akú ste vykonávali doteraz. Jediný rozdiel je v tom, že sa musíte uistiť, že váš zoznam balíkov ešte stále obsahuje odkazy na jessie, ako vysvetľuje Oddiel A.2, “Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov”.

Ak aktualizujete svoj systém pomocou zrkadla Debianu, bude automaticky aktualizovaný na najnovšiu aktualizáciu stabilnej vetvy (point release) jessie.

A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov

If any of the lines in your /etc/apt/sources.list refer to stable, you are effectively already using stretch. This might not be what you want if you are not ready yet for the upgrade. If you have already run apt-get update, you can still get back without problems by following the procedure below.

Ak ste už naviac nainštalovali balíky z stretch, už pravdepodobne nemá zmysel inštalovať balíky z jessie. V tom prípade sa budete musieť sami rozhodnúť či chcete pokračovať alebo nie. Je možné znížiť verziu balíkov, ale to tento dokument nepopisuje.

Open the file /etc/apt/sources.list with your favorite editor (as root) and check all lines beginning with deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https: or deb ftp:[6] for a reference to stable. If you find any, change stable to jessie.

Ak máte nejaké riadky začínajúce deb file:, musíte sami skontrolovať, či miesto kam odkazujú obsahuje archív jessie alebo archív stretch.

[Dôležité]Dôležité

Do not change any lines that begin with deb cdrom:. Doing so would invalidate the line and you would have to run apt-cdrom again. Do not be alarmed if a cdrom: source line refers to unstable. Although confusing, this is normal.

Ak ste vykonali nejaké zmeny, uložte súbor a spustite

# apt-get update

aby sa aktualizoval zoznam balíkov.

A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov

Pred aktualizáciou systému na stretch sa odporúča odstrániť zo systému staré konfiguračné súbory (napríklad súbory *.dpkg-{new,old} súbory v /etc).

A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8

Using a legacy non-UTF-8 locale has been unsupported by desktops and other mainstream software projects for a long time. Such locales should be upgraded by running dpkg-reconfigure locales and selecting a UTF-8 default. You should also ensure that users are not overriding the default to use a legacy locale in their environment.[6] Debian will remove FTP access to all of its official mirrors on 2017-11-01. If your sources.list contains a debian.org host, please consider switching to deb.debian.org. This note only applies to mirrors hosted by Debian itself. If you use a secondary mirror or a third-party repository, then they may still support FTP access after that date. Please consult with the operators of these if you are in doubt.