Appendix A. Hantera ditt jessie-system före uppgraderingen

Innehållsförteckning

A.1. Uppgradering av ditt jessie-system
A.2. Kontrollera dina källistor
A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler
A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Denna bilaga innehåller information om hur du kontrollerar att du kan installera eller uppgradera paket från jessie innan du uppgraderar till stretch. Det här bör endast vara nödvändigt i specifika situationer.

A.1. Uppgradering av ditt jessie-system

Det är inga grundläggande skillnader mot någon annan uppgradering av jessie som du gjort. Den enda skillnaden är att du först behöver se till att din paketlista fortfarande innehåller paket från jessie, vilket förklaras i Avsnitt A.2, ”Kontrollera dina källistor”.

Om du uppgraderar ditt system med en Debianspegel kommer den automatiskt att uppgraderas till den senaste punktutgåvan av jessie.

A.2. Kontrollera dina källistor

If any of the lines in your /etc/apt/sources.list refer to stable, you are effectively already using stretch. This might not be what you want if you are not ready yet for the upgrade. If you have already run apt-get update, you can still get back without problems by following the procedure below.

Om du även har installerat paket från stretch, är det antagligen inte så stor mening att installera paket från jessie längre. I det fallet måste du bestämma dig för om du vill fortsätta eller inte. Det är möjligt att nedgradera paket, men det beskrivs inte här.

Open the file /etc/apt/sources.list with your favorite editor (as root) and check all lines beginning with deb http:, deb https:, deb tor+http:, deb tor+https: or deb ftp:[6] for a reference to stable. If you find any, change stable to jessie.

Om du har vissa rader som börjar med deb file: måste du själv kontrollera om platsen som de refererar till innehåller ett arkiv för jessie eller stretch.

[Viktigt]Viktigt

Do not change any lines that begin with deb cdrom:. Doing so would invalidate the line and you would have to run apt-cdrom again. Do not be alarmed if a cdrom: source line refers to unstable. Although confusing, this is normal.

Om du har gjort några ändringar, spara filen och kör

# apt-get update

för att uppdatera paketlistan.

A.3. Ta bort oanvända inställningsfiler

Innan uppgradering av systemet till stretch rekomenderas att radera gamla inställningsfiler (som *.dpkg-{new,old}-filer i /etc) från systemet.

A.4. Uppgradera äldre lokalinställningar till UTF-8

Using a legacy non-UTF-8 locale has been unsupported by desktops and other mainstream software projects for a long time. Such locales should be upgraded by running dpkg-reconfigure locales and selecting a UTF-8 default. You should also ensure that users are not overriding the default to use a legacy locale in their environment.[6] Debian will remove FTP access to all of its official mirrors on 2017-11-01. If your sources.list contains a debian.org host, please consider switching to deb.debian.org. This note only applies to mirrors hosted by Debian itself. If you use a secondary mirror or a third-party repository, then they may still support FTP access after that date. Please consult with the operators of these if you are in doubt.