Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 9 (stretch), S/390

Projekt Dokumentacji Debiana

Niniejszy dokument jest wolnym oprogramowaniem. Można go rozpowszechniać i/lub modyfikować zgodnie z warunkami Licencji Publicznej GNU w wersji 2, opublikowanej przez Fundację Wolnego Oprogramowania.

Niniejszy program rozpowszechniany jest w nadziei, iż będzie on użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Więcej informacji zawiera Powszechna Licencja Publiczna GNU.

Do niniejszego dokumentu powinien być dołączony egzemplarz Powszechnej Licencji Publicznej GNU (GNU General Public License); jeśli nie - proszę napisać do Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave,Cambridge, MA 02139, USA.

Tekst licencji można znaleźć również na stronie http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html i w /usr/share/common-licenses/GPL-2 w dystrybucji Debian.


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Zgłaszanie błędów w tym dokumencie
1.2. Wysyłanie sprawozdań aktualizacji
1.3. Źródła niniejszego dokumentu
2. Nowości w dystrybucji Debian 9
2.1. Obsługiwane architektury
2.2. Co nowego w dystrybucji?
2.2.1. Płyty CD, DVD i BD
2.2.2. Bezpieczeństwo
2.2.3. MariaDB zastąpiło MySQL
2.2.4. Improvements to APT and archive layouts
2.2.5. New deb.debian.org mirror
2.2.6. Move to "Modern" GnuPG
2.2.7. Nowe archiwum z symbolami debugowania
2.2.8. Nowa metoda nazywania interfejsów sieciowych
2.2.9. News from Debian Med Blend
3. System instalacyjny
3.1. Co nowego w systemie instalacyjnym?
3.1.1. Główne zmiany
3.1.2. Instalacja automatyczna
4. Aktualizacja z Debiana 8 (jessie)
4.1. Przygotowanie do aktualizacji
4.1.1. Kopia zapasowa danych i konfiguracji
4.1.2. Uprzednie ostrzeżenie użytkowników
4.1.3. Przygotowanie do przestoju usług
4.1.4. Przygotowanie do odzyskiwania
4.1.5. Przygotowanie bezpiecznego środowiska do uaktualnienia
4.2. Sprawdzenie statusu systemu
4.2.1. Przejrzenie zaplanowanych działań w menedżerze pakietów
4.2.2. Wyłączenie priorytetów APT-a (APT pinning)
4.2.3. Sprawdzenie statusu pakietów
4.2.4. Sekcja proposed-updates
4.2.5. Nieoficjalne źródła
4.3. Przygotowanie źródeł do APT-a
4.3.1. Dodanie internetowych źródeł APT-a
4.3.2. Dodanie źródeł APT-a do lokalnego serwera lustrzanego
4.3.3. Dodanie źródeł APT-a do nośników optycznych
4.4. Aktualizacja pakietów
4.4.1. Zapisanie sesji
4.4.2. Aktualizowanie listy pakietów
4.4.3. Zapewnienie wystarczającej ilości wolnego miejsca
4.4.4. Minimalna aktualizacja systemu
4.4.5. Aktualizacja systemu
4.5. Możliwe problemy przy aktualizacji
4.5.1. Podczas aktualizacji dystrybucji pojawia się błąd Nie udało się wykonać natychmiastowej konfiguracji.
4.5.2. Spodziewane usunięcia pakietów
4.5.3. Konflikty lub pętle wymaga wstępnie
4.5.4. Konflikty plików
4.5.5. Zmiany konfiguracji
4.5.6. Zmiany sesji na konsoli
4.6. Aktualizacja jądra i powiązanych pakietów
4.6.1. Instalowanie metapakietu jądra
4.7. Przygotowanie do kolejnego wydania
4.7.1. Czyszczenie usuniętych pakietów
4.8. Przestarzałe pakiety
4.8.1. Pakiety atrapy
5. Problemy, które należy mieć na uwadze, a dotyczące wydania stretch
5.1. Upgrade specific items for stretch
5.1.1. Późne montowanie /usr nie jest już obsługiwane
5.1.2. FTP access to Debian hosted mirrors will be removed
5.1.3. Znane pakiety oznaczone jako przestarzałe
5.1.4. Deprecated components for stretch
5.1.5. Sprawy do zrobienia przed ponownym uruchomieniem
5.1.6. Pliki wykonywalne są obecnie domyślnie kompilowane jako position independent executables (PIE)
5.1.7. Most LSB compatibility packages have been removed
5.2. Ograniczenia we wsparciu bezpieczeństwa
5.2.1. Stan bezpieczeństwa przeglądarek internetowych
5.2.2. Brak wsparcia bezpieczeństwa dla ekosystemów wokół libv8 i Node.js
5.3. Pakiety specjalnej troski
5.3.1. Starsze szyfry i protokół SSH 1 domyślnie wyłączone w OpenSSH
5.3.2. Możliwe zmiany w APT, które nie są kompatybilne wstecznie
5.3.3. Changes to the Xorg graphical environment
5.3.4. Usunięto Upstart
5.3.5. The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
5.3.6. Zmiany związane z OpenSSL
5.3.7. Zmiany w Perlu mogące wpłynąć negatywnie na oprogramowanie zewnętrzne
5.3.8. PostgreSQL PL/Perl incompatibility
5.3.9. net-tools will be deprecated in favor of iproute2
5.3.10. The _netdev mount option is recommended when using AoE (ATA over ethernet) devices
5.3.11. Harmeless Unespaced ... in regex is deprecated, ... warnings during upgrade
6. Więcej informacji na temat projektu Debian
6.1. Dodatkowe informacje
6.2. Pomoc
6.2.1. Listy dyskusyjne
6.2.2. IRC
6.3. Zgłaszanie błędów
6.4. Uczestnictwo w rozwoju Debiana
A. Zarządzanie wydaniem jessie przed aktualizacją
A.1. Uaktualnienie wydania jessie
A.2. Sprawdzenie listy źródeł
A.3. Usunięcie przestarzałych plików konfiguracyjnych
A.4. Aktualizacja przestarzałych kodowań do UTF-8
B. Współtwórcy uwag do wydania
Indeks
glosariusz