Poznámky k vydaniu Debian 9 (stretch), S/390

Dokumentačný projekt Debianu

Tento dokument je slobodný softvér; môžete ho šíriť a/alebo meniť za podmienok licencie GNU General Public License verzie 2 ako ju publikovala Free Software Foundation.

Tento program je šírený vo viere, že bude užitočný, ale BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; dokonca aj bez implicitnej záruky OBCHODOVATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Podrobnosti nájdete v GNU General Public License.

Spolu s týmto programom by ste mali dostať kópiu GNU General Public License; ak nie, napíšte na adresu Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Text licencie tiež môžete nájsť na http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html a v súbore /usr/share/common-licenses/GPL-2 v Debiane.


Obsah

1. Úvod
1.1. Ako oznamovať chyby v tomto dokumente
1.2. Ako posielať správy o aktualizácii
1.3. Zdroje tohto dokumentu
2. Čo je nové v Debian 9
2.1. Podporované architektúry
2.2. Čo je nové v distribúcii?
2.2.1. Disky CD, DVD a BD
2.2.2. Bezpečnosť
2.2.3. MariaDB replaces MySQL
2.2.4. Improvements to APT and archive layouts
2.2.5. New deb.debian.org mirror
2.2.6. Move to "Modern" GnuPG
2.2.7. A new archive for debug symbols
2.2.8. New method for naming network interfaces
2.2.9. News from Debian Med Blend
3. Inštalačný systém
3.1. Čo je nové v inštalačnom systéme?
3.1.1. Hlavné zmeny
3.1.2. Automatizovaná inštalácia
4. Aktualizácie z Debian 8 (jessie)
4.1. Príprava na aktualizáciu
4.1.1. Zálohujte všetky dáta a konfiguračné údaje
4.1.2. Vopred informujte používateľov
4.1.3. Pripravte sa na odstávku služieb
4.1.4. Pripravte sa na obnovu
4.1.5. Pripravte bezpečné prostredie na aktualizáciu
4.2. Kontrola stavu systému
4.2.1. Skontrolujte operácie čakajúce na vykonanie v správcovi balíkov
4.2.2. Vypnite pripevňovanie balíkov APT (APT pinning)
4.2.3. Skontrolujte stav balíkov
4.2.4. Sekcia proposed-updates
4.2.5. Neoficiálne zdroje
4.3. Príprava zdrojov APT
4.3.1. Pridávanie internetových zdrojov APT
4.3.2. Pridanie zdrojov APT lokálneho zrkadla
4.3.3. Pridanie zdrojov APT z optických médií
4.4. Aktualizácia balíkov
4.4.1. Nahranie relácie príkazového riadka
4.4.2. Aktualizácia zoznamu balíkov
4.4.3. Uistite sa, že na aktualizáciu máte dosť miesta na disku
4.4.4. Minimálna aktualizácia systému
4.4.5. Aktualizácia systému
4.5. Možné problémy počas aktualizácie
4.5.1. Dist-upgrade zlyhá s chybou „Nebolo možné vykonať okamžitú konfiguráciu“
4.5.2. Očakávané odstránenia
4.5.3. Cykly Konfliktov alebo Predzávislostí
4.5.4. Konflikty súborov
4.5.5. Zmeny v konfigurácii
4.5.6. Zmena relácie na konzolu
4.6. Aktualizácia jadra a súvisiacich balíkov
4.6.1. Inštalácia metabalíka jadra
4.7. Príprava na ďalšie vydanie
4.7.1. Vyčistenie (purge) odstránených balíkov
4.8. Zastaralé balíky
4.8.1. Fiktívne balíky
5. Problémy vyskytujúce sa v stretch
5.1. Upgrade specific items for stretch
5.1.1. Late mounting of /usr is no longer supported
5.1.2. FTP access to Debian hosted mirrors will be removed
5.1.3. Noteworthy obsolete packages
5.1.4. Deprecated components for stretch
5.1.5. Things to do post upgrade before rebooting
5.1.6. Executables are now compiled as position independent executables (PIE) by default
5.1.7. Most LSB compatibility packages have been removed
5.2. Obmedzenia bezpečnostnej podpory
5.2.1. Bezpečnostný status webových prehliadačov
5.2.2. Chýbajúca bezpečnostná podpora ekosystému okolo libv8 a Node.js
5.3. Package specific issues
5.3.1. Older ciphers and SSH1 protocol disabled in OpenSSH by default
5.3.2. Possible backwards incompatible changes to APT
5.3.3. Changes to the Xorg graphical environment
5.3.4. Upstart removed
5.3.5. The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
5.3.6. OpenSSL related changes
5.3.7. Perl changes that may break third-party software
5.3.8. PostgreSQL PL/Perl incompatibility
5.3.9. net-tools will be deprecated in favor of iproute2
5.3.10. The _netdev mount option is recommended when using AoE (ATA over ethernet) devices
5.3.11. Harmeless Unespaced ... in regex is deprecated, ... warnings during upgrade
6. Ďalšie informácie o Debiane
6.1. Ďalšie čítanie
6.2. Ako získať pomoc
6.2.1. Konferencie
6.2.2. Internet Relay Chat
6.3. Oznamovanie chýb
6.4. Ako prispievať do Debianu
A. Ako spravovať váš systém jessie pred aktualizáciou
A.1. Ako aktualizovať váš systém jessie
A.2. Ako skontrolovať váš zoznam zdrojov
A.3. Odstránenie zastaralých konfiguračných súborov
A.4. Aktualizácia starých locales na UTF-8
B. Prispievatelia do Poznámok k vydaniu
Zoznam
Slovník