Index

P

packages
apt, Bidra med uppgraderingsrapporter, Improvements to APT and archive layouts, Förbered källor för APT, Lägg till APT-källor från Internet, Lägg till APT-källor för en lokal spegelserver
Apt, Förbered källor för APT
apt-listchanges, Minimal systemuppgradering
aptitude, Improvements to APT and archive layouts, Utrensning av borttagna paket
aptly, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
dblatex, Källor för det här dokumentet
debconf, Harmeless ”Unespaced ... in regex is deprecated, ...” warnings during upgrade
debian-goodies, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
debian-kernel-handbook, Installera metapaketet för kärnan
debian-security-support, Begränsningar i säkerhetsstödet
default-mysql-*, MariaDB ersätter MySQL
default-mysql-client, MariaDB ersätter MySQL
default-mysql-server, MariaDB ersätter MySQL
doc-debian, Rapportera fel
docbook-xsl, Källor för det här dokumentet
fpm2, Föråldrade paket
gdm, Xorg-servern kör inte längre med setuid root som standard
gnupg, Byte till ”Modern” GnuPG
gnupg1, Byte till ”Modern” GnuPG
how-can-i-help, Att bidra till Debian
initramfs-tools, Felsökningsskal under uppstart med hjälp av initrd, Uppgradering av kärna och relaterade paket
iproute2, Föråldrade paket, net-tools will be deprecated in favor of iproute2
kedpm, Föråldrade paket
keepass2, Föråldrade paket
keepassx, Föråldrade paket
libcgi-pm-perl, Förändringar i Perl som kan skada tredjepart mjukvara
libmodule-build-perl, Förändringar i Perl som kan skada tredjepart mjukvara
libpam-systemd, Xorg-servern kör inte längre med setuid root som standard
libssl-dev, Ändringar med avsikt på OpenSSL
libssl1.0-dev, Ändringar med avsikt på OpenSSL
libv8-3.14, Inget säkerhetsunderhåll för ekosystemet runt libv8 och Node.js
linux-image-*, Uppgradering av kärna och relaterade paket
linux-image-amd64, Installera metapaketet för kärnan
linux-source, Installera metapaketet för kärnan
localepurge, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
lsb-base, De flesta kompatibilitetspaketen för LSB har tagits bort
lsb-release, De flesta kompatibilitetspaketen för LSB har tagits bort
mariadb-client-10.1, MariaDB ersätter MySQL
mariadb-server-10.1, MariaDB ersätter MySQL
mysql-defaults, MariaDB ersätter MySQL
mysql-server-5.5, MariaDB ersätter MySQL
mysql-server-5.6, MariaDB ersätter MySQL
net-tools, Föråldrade paket, net-tools will be deprecated in favor of iproute2
nodejs, Inget säkerhetsunderhåll för ekosystemet runt libv8 och Node.js
pass, Föråldrade paket
perl-base, Harmeless ”Unespaced ... in regex is deprecated, ...” warnings during upgrade
pkg-dbg, Nytt arkiv för debug-symboler
pkg-dbgsym, Nytt arkiv för debug-symboler
popularity-contest, Se till att du har tillräckligt med utrymme för uppgraderingen
postgresql-plperl-9.4, Kompatabilitet PostgreSQL PL/Perl
postgresql-plperl-9.6, Kompatabilitet PostgreSQL PL/Perl
release-notes, Rapportera fel i det här dokumentet
reprepro, The debhelper tool now generates dbgsym packages by default
tinc, Förbered en säker miljö för uppgraderingen
udev, Uppgradering av kärna och relaterade paket
upgrade-reports, Bidra med uppgraderingsrapporter
virtual-mysql-*, MariaDB ersätter MySQL
xmlroff, Källor för det här dokumentet
xserver-xorg-input-evdev, Desktops will migrate to libinput Xorg driver
xserver-xorg-legacy, Xorg-servern kör inte längre med setuid root som standard
xsltproc, Källor för det här dokumentet
Perl, Vad är nytt i distributionen?
PHP, Vad är nytt i distributionen?
Postfix, Vad är nytt i distributionen?
PostgreSQL, Vad är nytt i distributionen?