D.1. Linux-enheter

De olika specialfilerna för Linux kan hittas under katalogen /dev. Dessa filer kallas för enhetsfiler och uppträder inte på samma sätt som vanliga filer. De mest vanliga typer av enhetsfiler är för blockenheter och teckenenheter. Dessa filer är ett gränssnitt mot den faktiska drivrutinen (del av Linux-kärnan) som i sin tur kommer åt hårdvaran. En annan, mindre vanlig, typ av enhetsfil är den namngivna röret (named pipe). De mest viktiga enhetsfilerna listas i tabellerna nedan.

fd0 Första diskettenheten
fd1 Andra diskettenheten

sda First hard disk
sdb Second hard disk
sda1 Första partitionen på första hårddisken
sdb7 Seventh partition of the second hard disk

sr0 First CD-ROM
sr1 Second CD-ROM

ttyS0 Serieport 0, COM1 under MS-DOS
ttyS1 Serieport 1, COM2 under MS-DOS
psaux PS/2-musenhet
gpmdata Pseudoenhet, repeterar data från GPM-demonen (mus)

cdrom Symbolisk länk till Cd-enheten
mus Symbolisk länk till musenheten

null Allting som skrivs till den här enheten kommer att försvinna
zero Man kan läsa oändligt antal nollor från den här enheten